Dr sc. Svetlana Ignjatović

Dr sc. Svetlana Ignjatović

Zvanje: redovni profesor
Organizaciona jedinicaKatedra za medicinsku biohemiju
Adresa: Vojvode Stepe 450, 11221 Beograd, Srbija
Prostorija
Telefon: +381 11 3615-631
Fax: +381 11 3615-631
Emailsvetlana.ignjatovic@pharmacy.bg.ac.rs

CV


Svetlana Ignjatović je diplomirala 1981. godine, magistrirala 1987. godine i doktorirala 1997. godine na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu. Specijalistički ispit (medicinska biohemija) je položila 1991. godine, a subspecijalistički (klinička enzimologija) 2000. godine na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu.

Od 1987. godine radi u Institutu za medicinsku biohemiju Kliničkog centra Srbije i od 2003. godine je načelnik Centra za polikliničku laboratorijsku dijagnostiku.

Od 1991. godine učestvuje u projektima Ministarstva za nauku Republike Srbije, kao i u tekućem projektu (2005 – 2010) “Biohemijski pokazatelji oštećenja i disfunkcije organa”, kao saradnik.

Kurs “Quality Assurance in Laboratory Medicine” je završila 1991. godine u Budimpešti, a 1992. godine “Quality assurance in clinical laboratories” u Birmingemu. Kurs “Assessor training course for laboratory accreditation” završila je 2003. godine u u Beogradu, a 2005. godine «Course on Evidence-Based Laboratory Medicine» u Budimpešti. Bila je organizator dva kursa «Tumorski markeri» u organizaciji Društva medicinskih biohemičara Srbije (DMBS), kao i predavač na kursevima za inovaciju znanja u organizaciji Farmaceutskog i Medicinskog fakulteta u Beogradu i DMBS.

Učestvuje u nastavi za studente dodiplomskih i doktorskih studija, kao i specijalizacije iz oblasti Medicinska biohemija. Mentor je jedne doktorske teze (u toku), kao i član komisije za odbranu jedne doktorske teze, šest magistarska rada i mentor 93 diplomska rada. Član je komisije za odbranu specijalističkog ispita iz oblasti Medicinska biohemija.

Objavila je ukupno 204 radova i saopštenja.

Bila je član redakcionog odbora časopisa “Jugoslovenska medicinska biohemija”(od 2007. godine Journal of Medical Biochemistry), a od 2006. godine i jedan od dva glavna urednika.

Predsednik je komisije za kontrolu kvaliteta i akreditaciju DMBS i zadužena za sprovođenje programa spoljašnje kontrole kvaliteta rada kliničko-biohemijskih laboratorija u Srbiji pod nazivom SNEQAS-medicinska biohemija. Tokom 2003. god. bila je nacionalni kordinator projekta IMEP-17 (Trace and Minor Constituents in Human Serum) koji je organizovao Institut za referentne materijale i merenje Istraživačkog centra evropske komisije.

Član je Saveta Farmceutskog fakulteta od 2007. godine.
  • Ignjatović S, Majkić-Singh N. Study of the kinetic characteristics of D-amino acid oxidase using 2,2’-azinodi(3-ethylbenzothiazoline-6-sulphonic acid) as oxygen acceptor. Analytica Chimica Acta 1994; 285/3: 369-375.
  • Ignjatović S, Majkić-Singh N, Mitrović M, Gvozdenović M. Biochemical evaluation of patients with acute pancreatitis. Clin Chem Lab Med 2000; 38(11): 1141-1144
  • Vodnik T, Ignjatović S, Majkić-Singh N. Changes in the plasma levels of protein C system parameters in pregnancy. Scand J Clin Lab Invest 2003; 63: 481-488.
  • Radenković D, Bajec D, Karamarković A, Stefanović B, Milić N, Ignjatović S, Gregorić P, Milićević M. Disorders of hemostasis during the surgical management of severe necrotizing pancreatitis. Pancreas 2004; 29(2): 152-156.
  • Jovičić S, Ignjatović S, Dajak M, Majkić-Singh N. Analytical performance and clinical efficacy for cardiovascular risk estimation of an Olympus immunoturbidimetric high-sensitivity C-reative protein assay. Clin Chem Lab Med 2006; 44(2): 228-231.