Uprava

Rukovodstvo

Dekan

Prof. dr Slađana Šobajić

Prodekan za nastavu

Prof. dr Anđelija Malenović

Prodekan za nauku i međunarodnu

saradnju

Prof. dr Snežana Savić

Prodekan za poslediplomsku nastavu

i kontinuiranu edukaciju

Prof. dr Sandra Vezmar Kovačević

Prodekan za finansije

Prof. dr Bojan Marković

Sekretar fakulteta

Milan Mazalica, dipl. prav.

Savet fakulteta

Predsednik

Prof. dr Brižita Đorđević

Članovi saveta
 1. Prof. dr Aleksić Mara
 2. Prof. dr Đekić Ljiljana
 3. Prof. dr Zečević Mira
 4. Prof. dr Kotur-Stevuljević Jelena
 5. Doc. dr Marčetić Mirjana
 6. Prof. dr Milenković Marina
 7. Prof. dr Miljković Branislava
 8. Doc. dr Petković Miloš
 9. Prof. dr Ražić Slavica
 10. Prof. dr Savić Miroslav
 11. Prof. dr Slavkovska Violeta
 12. Prof. dr Čudina Olivera
 13. Božidar Pavlović
 14. Goran Bijanić
 15. Luka Marošanin
 16. Vanja Todorović
 17. Marina Damnjanović
 18. Anđela Arsic

 

Članovi predstavnici osnivača:

 1. Vesna Trišić
 2. Mirjana Gorašević,
 3. Dušanka Lončarević
 4. Ljubiša Vitić
 5. dr Sanja Stanković
 6. Aleksandra Mirić
 7. Pavle Zelić
 8. Dušan Đurić