Dr sc. Mirjana Medenica

Dr sc. Mirjana Medenica

Zvanje: Redovni profesor
Organizaciona jedinica: Katedra za fizičku hemiju i instrumentalne metode
Adresa: Vojvode Stepe 450, 11221 Beograd, Srbija
Prostorija:  B004
Telefon: +381 11 3951-291
Fax: +381 11 3972-840
Email: medenica@pharmacy.bg.ac.rs

CV


Mirjana Medenica rođena je 20. jula 1952. godine u Ptuju (Slovenija). Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Beogradu. Diplomirala je na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1976. godine. Iste godine primljena je za asistenta–pripravnika u Institutu za fizičku hemiju Farmaceutskog fakulteta u Beogradu. Magistarsku tezu odbranila je 1982. na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu, a doktorsku disertaciju 1988. na istom fakultetu. U zvanje docenta izabrana je 1991, vanrednog profesora 1996, a u zvanje redovnog profesora 2001. godine.

Mirjana Medenica je šef Katedre za fizičku hemiju i instrumentalne metode od 2007. godine. Učestvuje u nastavi na osnovnim studijama, zatim na specijalističkim i doktorskim akademskim studijama.

Autor je dva univerzitetska udžbenika: Eksperimentalna fizička hemija i instrumentalne metode (dva izdanja 1994. i 1996) i Eksperimentalna fizička hemija (dva izdanja 1998. i 2002). Autor je kapitalne monografije „60 godina Farmaceutskog fakulteta u Beogradu 1945–2005”, objavljene 2006. godine.

Rukovodilac je naučnog projekta Modelovanje različitih hromatografskih sistema sa hemometrijskim pristupom u farmaceutskoj analizi (172052 za period 2011–2016), koji finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Bila je rukovodilac više naučnih projekata od 1991. godine do danas. Objavila je 230 naučnih radova, od kojih je 116 štampano u naučnim časopisima sa recenzijom i to 90 u međunarodnim, a 26 u domaćim časopisima, kao i 114 radova saopštenih na međunarodnim naučnim skupovima. Bila je mentor 3 odbranjene doktorske disertacije i 3 odbranjene magistarske teze, kao i član komisija za odbranu većeg broja doktorskih disertacija, magistarskih teza i specijalističkih radova. Recenzent je 5 univerzitetskih udžbenika, naučnih projekata, kao i radova za veći broj međunarodnih i domaćih naučnih časopisa.

Istraživački interes: Instrumentalne metode; analitika farmaceutski aktivnih jedinjenja; formulisanje i karakterizacija separacionih sistema za modelovanje retencionog ponašanja farmaceutskih supstancija uz hemometrijsku evaluaciju; hromatografski sistemi sa masenom detekcijom.

Mirjana Medenica član je Matičnog naučnog odbora za hemiju Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Bila je član više komisija na Univerzitetu, kao i na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu.

Dobitnik je Plakete, najvišeg priznanja Farmaceutskog društva Srbije, za značajne rezultate na unapređenju farmaceutske struke i nauke (2008).

 • Jovanović, M., Rakić, T.,Jančić–Stojanović, B., Ivanović, D., Medenica, M.: Retention mechanisms assessment and method development for the analysis of iohexol and its related compounds in hydrophilic interaction liquid chromatography. Anal. Bioanal. Chem. 2014, 406: 4217–4232.

 • Vemić, A., Malenović, A., Medenica, M.: The influence of inorganic salts with chaotropic properties on the chromatographic behavior of ropinirole and its two impurities, Talanta 2014, 123: 122–127.

 • Kostić, N., Dotsikas, Y., Malenović, A., Medenica, M.: Effects of derivatization reagents consisting of n-alkyl chloroformate/n-alcohol combinations in LC-ESI-MS/MS analysis of zwitterionic antiepileptic drugs, Talanta 2013, 116: 91−99.

 • Rakić, T., Jančić–Stojanović, B., Malenović, A., Ivanović, D., Medenica, M.: Demasking large dummy effects approach in revealing important interactions in Plackett–Burman experimental design. J. Chemometrics, 2012, 26: 518–525.

 • Jovanović, M., Rakić, T., Jančić–Stojanović, B., Malenović, A., Ivanović, D., Medenica, M.: Assessment of β-lactams’ retention in hidrophylic interaction chromatography applying Box–Behnken design. J. Sep. Sci., 2012, 35: 1424–1431.

 • Jančić–Stojanović, B., Rakić, T., Kostić, N., Vemić, A., Malenović, A., Ivanović, D., Medenica, M.: Advancement in optimization tactic achieved by newely developed chromatographic responce function: Application to LC separation of raloxifene and its impurities. Talanta 2011, 85(3): 1453–1460.

 • Medenica, M., Ivanović, D., Popović, I., Malenović, A., Jančić, B.: Computer–Assisted Optimization and Validation of LC Analysis of Trimetazidine Dihydrochloride and its Impurities. J. Chromatogr. Sci. 2008, 46(5): 430–435.

 • Malenović, A., Medenica, M., Ivanović, D., Jančić, B.: Influence of structural and interfacial properties of microemulsion eluent on chromatographic separation of simvastatin and its impurities. J. Chromatogr. A 2006, 1131(1–2): 67–73.

 • Medenica M., Jančić B., Ivanović D., Malenović A.: Experimental design in RP–HPLC analysis of imatinib mesylate and its impurity. J. Chromatogr. A, 2004; 1031: 243–248.

 • Medenica, M., Ivanović D., Marković, S., Malenović A., Mišljenović, Đ.: Optimization of RP–HPLC method for Drug Control Analysis. J. Liq. Chromatogr. Related Technol. 2003; 26(20): 3401–3412.

 • Ivanović, D., Medenica, M., Nivaud–Guernet, E., Guernet, M.: Fourth–derivative spectrophotometric determination of some pharmaceutical substances. Spectrosc. Lett. 1995; 28(4): 557–571.