Управа

Rukovodstvo

Декан

Проф. др Слађана Шобајић

Продекан за наставу

Проф. др Анђелија Маленовић

Продекан за науку и међународну

сарадњу

Проф. др Снежана Савић

Продекан за последипломску наставу

и континуирану едукацију

Проф. др Сандра Везмар Ковачевић

Продекан за финансије

Проф. др Бојан Марковић

Секретар факултета

Милан Мазалица, дипл. прав.

Савет факултета

Председник Др сц. Брижита Ђорђевић, редовни професор
Чланови савета
 1. Проф. др Алексић Мара
 2. Проф. др Ђекић Љиљана
 3. Проф. др Зечевић Мира
 4. Проф. др Котур-Стевуљевић Јелена
 5. Доц. др Марчетић Мирјана
 6. Проф. др Миленковић Марина
 7. Проф. др Миљковић Бранислава
 8. Доц. др Петковић Милош
 9. Проф. др Ражић Славица
 10. Проф. др Савић Мирослав
 11. Проф. др Славковска Виолета
 12. Проф. др Чудина Оливера
 13. Божидар Павловић
 14. Горан Бијанић
 15. Лука Марошанин
 16. Вања Тодоровић
 17. Марина Дамњановић
 18. Андјела Арсиц

 

Чланови представници оснивача:

 1. Весна Тришић
 2. Мирјана Горашевић,
 3. Душанка Лончаревић
 4. Љубиша Витић
 5. др Сања Станковић
 6. Александра Мирић
 7. Павле Зелић
 8. Душан Ђурић