Програм Идеје

У циљу одговора на друштвене изазове развоја Републике Србије, као и на глобалне изазове развоја друштва, а на основу Стратегије научног и технолошког развоја Републике Србије, Стратегије паметне специјализације у Републици Србији и осталих секторских стратегија релевантних за развој друштва.

Програм ће омогућити финансирање пројеката који се базирају на изврсним идејама које могу у будућности имати значајни утицај на развој науке и истраживања, привреде и/или друштва у целини, укључивање изврсних истраживача у научноистраживачки рад, јачање професионалних капацитета истраживача и стварање нових пројектних тимова.

Програм подржава основна и примењена истраживања у свим научним областима.

Пројекти у оквиру овог Програма немају унапред задате теме. Програм омогућава истраживачима да дефинишу сопствене програме истраживања, да оформе сопствене тимове и да сарађују са одговарајућим лабораторијама, истраживачким центрима и привредом у Србији и у свету.

Програм се реализује у оквиру четири потпрограма за развој научних истраживања у следећим научним областима: 1) природне науке; 2) техничко-технолошке науке; 3) (био)медицинске науке; и 4) друштвене и хуманистичке науке.

Трајање Пројеката је до три године (36 месеци).

Више информација о програму можете пронаћи на сајту Фонда за науку Републике Србије.

Програм се финансира средствима Фонда за науку РС односно средствима Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Презентацију ИСКУСТВА И ПОРУКЕ ИЗ ПОЗИВА ПРОМИС: У СУСРЕТ ПОЗИВУ ИДЕЈЕ представљеном у оквиру округлог стола одржаног 12.03.2020. на Универзитету у Београду - Фармацеутском факултету можете преузети овде.