Etički komitet

Komitet za biomedicinska istraživanja 2019-2022.

Članovi:

 • Prof. dr sc. Ivan Stanković, Univerzitet u Beogradu-Farmaceutski fakultet
 • Prof. dr Snežana SavićUniverzitet u Beogradu-Farmaceutski fakultet
 • Prof. dr Zorica Stojić-VukanićUniverzitet u Beogradu-Farmaceutski fakultet
 • Prof. dr Dušica KrajnovićUniverzitet u Beogradu-Farmaceutski fakultet
 • Dr sc. Aleksandra StefanovićUniverzitet u Beogradu-Farmaceutski fakultet
 • Dr sc. Marija JovanovićUniverzitet u Beogradu-Farmaceutski fakultet
 • Dr sc. Marin JukićUniverzitet u Beogradu-Farmaceutski fakultet
 • Dubravka Zailac, dipl. pravnik, Univerzitet u Beogradu-Farmaceutski fakultet
 • Dr Elka Stefanova, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu-Medicinski fakultet, Klinika za neurologiju, Klinički centar Srbije
 • Dr Gorana Veinović, naučni saradnik, Institut za medicinska istraživanja, Univerzitet u Beogradu
 • Dr Jelena Đokić, naučni saradnik, Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerzitet u Beogradu.
  Komitet se obrazuje na period od tri godine

Rad Etičkog komiteta za biomedicinska istraživanja je regulisan Pravilnikom o radu Etičkog komiteta za biomedicinska istraživanja. Zahtevi za dobijanje saglasnosti za izvođenje studija u oblasti biomedicinskih istraživanja se dostavljaju elektronskim putem na e-mail adresu: alex@pharmacy.bg.ac.rs i u papirnoj formi preko Arhive Fakulteta. Telefon za potrebne informacije: +381 11 3951 264.

Etička komisija za rad sa eksperimentalnim životinjama

 • Prof. dr Gordana Leposavić, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
 • Prof. dr Radica Stepanović – Petrović, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
 • Doc. dr Nataša Bogavac – Stanojević, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
 • Prof. dr Siniša Đurašević, Univerzitet u Beogradu – Biološki fakultet
 • Prof. dr Branislav Prokić, spec. hirurgije, Univerzitet u Beogradu – Fakultet veterinarske medicine
 • Mr sc. Milijana Vasiljevska, veterinar koji radi na uzgoju laboratorijskih životinja, VMA, Beograd
 • Mr sc. Rastko Ajtić, Zavod za zaštitu prirode Srbije
 • Dipl. biolog Slavko Spasić, direktor Prirodnjačkog muzeja u Beogradu
 • Višnja Jovanović, student Fakulteta veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu


Rad Etičkog komiteta za rad sa eksperimentalnim životinjama regulisan je Pravilnikom za rad sa eksperimentalnim životinjama, koji je usvojen na sednici Nastavno-naučnog veća od 22.09.2008. godine.

Dozvolu za rad sa eksperimentalnim životinjama, prema Pravilniku, izdaje Etička komisija za rad sa eksperimentalnim životinjama.

Zahtev za izdavanje dozvole Etičkoj komisiji, prema odluci ovog komiteta od 25.09.2008. godine, u skladu sa Pravilnikom, dostavlja se u popunjavanjem odgovarajućeg obrasca u elektronskoj formi. Uz elektronski zahtev, podnose se i dva istovetna štampana i potpisana primerka istog zahteva.

Preuzmite obrasce:

Od 01.01.2009. godine Etička komisija će razmatrati isključivo zahteve koji su podneti pre započinjanja izvođenja eksperimenata/vežbi.