Izdanja

Udžbenici

Botanika farmaceutika

Autori: Jančić Radiša
ISBN: 978-86-355-0746-0
Godina izdavanja: 2014
Broj strana: 272
Tiraž: 1000
Broj izdanja: 4
Format: A3
Cena: 1700 din.

Faktori rizika za kardiovaskularne bolesti

Autori: Spasojević-Kalimanovska Vesna, Bogavac Nataša, Kotur-Stevuljević Jelena, Vekić Jelena
ISBN: 978-86-6273-044-2
Godina izdavanja2018 .
Broj strana189
Tiraž: 250
Broj izdanja1
FormatB5
Cena: 660,00 din.

Farmaceutska praksa

Autori: Ljiljana Tasić, Dušanka Krajnović, Dragana Lakić, Marina Odalović, Ivana Tadić
ISBN: 978-86-6273-048-0
Godina izdavanja: 2018.
Broj strana: 204
Tiraž: 400
Broj izdanja: 1
FormatB5
Cena: 730,00 din.

Farmaceutska praksa

Autori: Ivana Tadić, Marina Odalović, Dragana Lakić, Dušanka Krajnović
ISBN978-86-6273-059-6
Godina izdavanja: 2019.
Broj strana: 67
Tiraž: 750
Broj izdanja: 1
FormatB5
Cena220,00 din.

Farmaceutska tehnologija I udžbenik

Autori: Gordana Vuleta, Jela Milić, Marija Primorac, Snežana Savić
ISBN: 978-86-6273-003-9
Godina izdavanja: 2012
Broj strana: 423
Tiraž: 1000
Broj izdanja: 1
Format: B5
Cena: 1000 din.

Farmaceutska tehnologija I udžbenik

Autori: Gordana Vuleta, Jela Milić, Marija Primorac, Snežana Savić
ISBN: 978-86-6273-003-9
Godina izdavanja: 2017
Broj strana: 423
Tiraž: 300
Broj izdanja: 2.
Format: B5
Cena: 1360 din.

Farmaceutski menadžment i marketing

Autori: Tasić Ljiljana, Marnković Valentina
ISBN: 978-86-6273-054-1
Godina izdavanja: 2018
Broj strana: 276
Tiraž: 1000
Broj izdanja: 1.
Format: B5
Cena: 410 din.

Farmakokinetika

Autori: Pokrajac Milena
ISBN: 978-86-6273-001-5
Godina izdavanja: 2012
Broj strana: 339
Tiraž: 500
Broj izdanja: 4.
Format: B5
Cena: 1100 din.

Farmakoterapija za farmaceute

Urednici: Nenad Ugrešić, Radica Stepanović-Petrović, Miroslav Savić,
Autori: Nenad Ugrešić, Radica Stepanović-Petrović, Miroslav Savić, Aleksandra Novaković, Maja Tomić, Marija Milić, Ana Micov, Marija Marinko, Uroš Pecikoza, Jovana Kovačević
ISBN: 978-86-6273-028-2
Godina izdanja: 2017
Tiraž: 500
Broj izdanja: 2
Broj stranica: 718
Format: A4, tvrd povez
Cena: 3300, 00 din

Hemija biomolekula

Autori: Dilber Sanda, Tokić-Vujošević Zorana
ISBN: 978-86-6273-017-6
Godina izdavanja: 2014
Broj strana: 260
Tiraž: 900
Broj izdanja: 1
Format: A4 skraćeni
Cena: 550 din.

Hemija heterocikličnih jedinjenja

Autori: Savić Vladimir
ISBN: 978-86-80463-78-6
Godina izdavanja: 2011
Broj strana: 213
Tiraž: 600
Broj izdanja: 1.
Format: B5
Cena: 600 din.

Instrumentalne metode

AutoriMedenica Mirjana, Pejić Nataša
ISBN978–86–6273–034–3
Godina izdavanja: 2018
Broj strana816
Tiraž: 1500
Broj izdanja: 1
Format22x22 cm
Cena: 3.660 din.

Infekcije i imunski odgovor

Autori: Stanković Jelena, Božić Biljana, Stanković Slaviša
ISBN: 978-86-6273-025-1
Godina izdavanja: 2015
Broj strana: 179
Tiraž: 100
Broj izdanja: 1
Format: B5
Cena: 1200 din.

Klinička farmacija : u teoriji i praksi

AutoriSandra Vezmar Kovačević, Branislava Miljković
ISBN978-86-6273-051-0
Godina izdavanja: 2018
Broj strana: 345
Tiraž: 750
Broj izdanja: 1
FormatB5
Cena: 950 din.

Komunikacija u farmaceutskoj praksi

Autori: Tasić Ljiljana, Krajnović Dušanka, Jocić Dragana, Jović Sanja
ISBN: 978-86-80263-86-1
Godina izdavanja: 2012
Broj strana: 92
Tiraž: 700
Broj izdanja: 1.
Format: B5
Cena: 400 din.

Makroskopska i mikroskopska analiza biljnih droga

Autori: Tatjana Kundaković, Milica Drobac, Silvana Petrović, Zoran Maksimović, Mirjana Marčetić
ISBN: 978-86-6273-038-1
Godina izdavanja: 2017
Broj strana: 83
Tiraž: 1000
Broj izdanja: 1.
Format: A3
Cena: 340 din

Metode u imunologiji i imunohemiji

Autori: Nevena Arsenović-Ranin, Zorica Stojić-Vukanić, Biljana Bufan
ISBN: 978-86-6273-004-6
Godina izdavanja: 2017
Broj strana: 180
Tiraž: 750
Broj izdanja: 3.
Format: B5
Cena: 295 din

Odabrana poglavlja koloidne hemije

Autori: Pejić Nataša, Aleksić Mara
ISBN: 978-86-6273-031-2
Godina izdavanja: 2013
Broj strana: 143
Tiraž: 150
Broj izdanja: 1
Format: B5
Cena: 700 din.

ODABRANA poglavlja iz koloidne hemije

Autori: Pejić Nataša, Aleksić Mara
ISBN978-86-80263-84-7
Godina izdavanja: 2018
Broj strana: 218
Tiraž: 500
Broj izdanja: 2
Format: A3
Cena: 540 din.

Odabrana poglavlja farmaceutske regulative u kontroli lekova

Autori: Zečević Mira, Malenović Anđelija, Stojanović Biljana
ISBN: 978-86-6273-039-8
Godina izdavanja: 2017
Broj strana: 211
Tiraž: 750
Broj izdanja: 1
Format: A3
Cena: 1010 din.

Odabrane instrumentalne metode u medicinskoj biohemiji

Autori: Kuntić Vesna
ISBN: 978-86-80263-61-8
Godina izdavanja: 2009
Broj strana: 250
Tiraž: 500
Broj izdanja: 1.
Format: B5
Cena: 650 din.

Odabrane instrumentalne metode u medicinskoj biohemiji

Autori: Kuntić Vesna
ISBN: 978-86-6273-045-9
Godina izdavanja: 2018
Broj strana: 264
Tiraž: 270
Broj izdanja: 2. dopunjeno izdanje
Format: B5
Cena: 705 din.

Opšta hemija I

Autori: Čakar Mira, Popović Gordana
ISBN: 978-86-80263-31-1
Godina izdavanja: 2010
Broj strana: 221
Tiraž: 500
Broj izdanja: 6
Format: B5
Cena: 600 din.

Opšta biohemija

Autori: Spasić Slavica, Jelić-Ivanović Zorana, Spasojević-Kalimanovska Vesna
ISBN: 978-86-6273-049-7
Godina izdavanja: 2018
Broj strana: 370
Tiraž: 1000
Broj izdanja: 1.
Format: A3
Cena: 850 din.

Opšta i specijalna bakteriologija

Autori: Milenković Marina, Arsenović Ranin Nevena
ISBN: 978-86-6273-011-4
Godina izdavanja: 2013
Broj strana: 230
Tiraž: 1000
Broj izdanja: 1
Format: B5
Cena: 1000 din.

Patološka fiziologija za studente farmacije

Autori: Leposavić Gordana
ISBN: 978-86-80263-74-8
Godina izdavanja: 2012
Broj strana: 212
Tiraž: 500
Broj izdanja: 4.
Format: B5
Cena: 700 din.

Sportska farmacija: Odabrana poglavlja

Autori: Đorđević Brižita, Stojanović Biljana, Baralić Ivana
ISBN: 978-86-6273-033-6
Godina izdavanja: 2016.
Broj strana: 156
Tiraž: 300
Broj izdanja: 1.
Format: B5
Cena: 587,00 din.

Stereohemija organskih jedinjenja

Autori: Savić Vladimir
ISBN: 978-86-6273-041-1
Godina izdavanja: 2017.
Broj strana: 180
Tiraž: 750
Broj izdanja: 1.
Format: B5
Cena: 340,00 din.

Steroidni hormoni i vitamini

Autori: Čudina Olivera
ISBN: 978-86-6273-056
Godina izdavanja: 2018.
Broj strana: 123
Tiraž: 750
Broj izdanja: 1.
Format: B5
Cena: 260,00 din.

Trovanja lekovima-odabrana poglavlja

Autori: Matović Vesna, Bulat Zorica, Buha Aleksandra
ISBN: 978-86-6273-010-7
Godina izdavanja: 2013
Broj strana: 111
Tiraž: 500
Broj izdanja: 1
Format: B5
Cena: 500 din.

Uvod u farmaciju

AutoriDušanka Krajnović, Dragana Lakić
ISBN978-86-6273-057-2
Godina izdavanja: 2019
Broj strana: 138
Tiraž: 1000
Broj izdanja: 1
Format: B5
Cena: 280,00 din.

Pomoćni udžbenici

Analiza sastojaka biljnih droga – priručnik za teorijsku i praktičnu nastavu

Autori: Petrović Silvana, Maksimović Zoran, Kundaković Tatjana
ISBN: 978-86-80263-67-0
Godina izdavanja: 2009
Broj strana: 101
Tiraž: 1.000
Broj izdanja: 1.
Format: B5
Cena: 500 din.

Analiza sastojaka biljnih droga: priručnik za teorijsku i praktičnu nastavu iz predmeta Farmakognozija

Autori: Petrović Silvana, Maksimović Zoran, Kundaković Tatjana
ISBN: 978-86-80263-67-0
Godina izdavanja: 2018
Broj strana: 101
Tiraž: 1.000
Broj izdanja: 3.
Format: B5
Cena: 220 din.

Etika i zakonodavstvo

Autori: Krajnović Dušanka, Marinković Valentina, Milošević Andrijana
ISBN: 978-86-6273-015-2
Godina izdavanja: 2013
Broj strana: 96
Tiraž: 400
Broj izdanja: 1
Format: B5
Cena: 400 din.

Farmaceutska analiza – praktikum

Autori: Malenović Anđelija, Stojanović Biljana
ISBN: 978-86-80263-73-1
Godina izdavanja: 2010
Broj strana: 146
Tiraž: 1.000
Broj izdanja: 1
Format: B5
Cena: 500 din.

Farmaceutsko zakonodavstvo i etika - praktikum

Autori: Krajnović Dušanka, Marinković Valentina, Georgiev Milošević Andrijana
ISBN: 978-86-6273-014-5
Godina izdavanja: 2018.
Broj strana: 255
Tiraž: 750
Broj izdanja: 5
Format: B5
Cena: 440 din.

Farmaceutsko zakonodavstvo i etika

Autori: Krajnović Dušanka, Marinković Valentina, Georgiev Milošević Andrijana
ISBN: 978-86-6273-015-2
Godina izdavanja: 2014
Broj strana: 143
Tiraž: 100
Broj izdanja: 1
Format: B5
Cena: 450 din.

Farmaceutsko zakonodavstvo i etika - praktikum

Autori: Krajnović Dušanka, Marinković Valentina, Georgiev Milošević Andrijana
ISBN: 978-86-6273-014-5
Godina izdavanja: 2016.
Broj strana: 141
Tiraž: 200
Broj izdanja: 4
Format: B5
Cena: 735 din.

Farmaceutska praksa – praktikum

Autori: Tasić Ljiljana, Krajinović Dušanka, Odalović Marina, Lakić Dragana, Tadić Ivana
ISBN: 978-86-80263-71-7
Godina izdavanja: 2014
Broj strana: 173
Tiraž: 200
Broj izdanja: 2
Format: B5
Cena: 500 din.

Farmaceutska tehnologija I – praktikum

Autori: Vasiljević Dragana, Krajišnik Danina, Grbić Sandra, Đekić Ljiljana
ISBN: 978-86-80263-90-8
Godina izdavanja: 2012
Broj strana: 183
Tiraž: 1.000
Broj izdanja: 1.
Format: B5
Cena: 450 din.

Farmaceutska tehnologija II – praktikum

Autori: Krajišnik Danina, Grbić Sandra, Petrović Jelena, Đekić Ljiljana, Vasiljević Dragana, Kovačević Anđelka, Čalija Bojan
ISBN: 978-86-6273-013-8
Godina izdavanja: 2013
Broj strana: 147
Tiraž: 1.000
Broj izdanja: 1.
Format: B5
Cena: 400 din.

Farmaceutsko zakonodavsvo i etika-praktikum

Autori: Krainović Dušanka, Marinković Valentina, Milošević Andrijana
ISBN: 978-86-6273-014-5
Godina izdavanja: 2015
Broj strana: 143
Tiraž: 250
Broj izdanja: 3
Format: B5
Cena: 450 din.

Hemijska analiza biljnih droga i sastojaka

Autori: Petrović Silvana, Maksimović Zoran, Kundaković Tatjana
ISBN: 978-86-80263-68-7
Godina izdavanja: 2013
Broj strana: 35
Tiraž: 1.000
Broj izdanja: 2.
Format: B5
Cena: 250 din.

Hemijska analiza biljnih droga i sastojaka: radna sveska

Autori: Petrović Silvana, Maksimović Zoran, Kundaković Tatjana
ISBN: 978-86-80263-68-7
Godina izdavanja: 2018
Broj strana: 35
Tiraž: 1.000
Broj izdanja: 3.
Format: B5
Cena: 160 din.

Instrumentalne metode : praktikum sa priprema: za studente studijskog programa Farmacija – medicinska biohemija

Autori: Kuntić Vesna, Blagojević Slavica, Aleksić Mara, Janošević-Ležajić Aleksandra, Mićić Svetlana
ISBN: 978- 86-6273-052-7
Godina izdavanja: 2018
Broj strana: 218
Tiraž: 250
Broj izdanja: 1.
Format: B5
Cena: 700 din.

Informator za studente

Autori: Mirić Milica, Vasiljević Dragana
ISBN: 978- 86-6273-018-3
Godina izdavanja: 2014
Broj strana: 54
Tiraž: 600
Broj izdanja:
Format: B5
Cena: 300 din.

Kvantitativna hemijska analiza – praktikum i zbirka zadataka za studente farmacije

Autori: Jelikić-Stankov Milena, Kapetanović Vera, Karljiković-Rajić Katarina, Aleksić Mirjana, Ražić Slavica, Uskoković-Marković Snežana, Odović Jadranka
ISBN: 978-86-80263-79-3
Godina izdavanja: 2013
Broj strana: 255
Tiraž: 700
Broj izdanja: 2.
Format: B5
Cena: 750 din.

Kvalitativna hemijska analiza

Autori: Jelikić-Stankov Milena, Kapetanović Vera, Karljiković-Rajić Katarina, Aleksić Mirjana, Ražić Slavica, Uskoković-Marković Snežana, Odović Jadranka
ISBN: 978-86-8026-79-3
Godina izdavanja: 2015
Broj strana: 263
Tiraž: 900
Broj izdanja: 3.
Format: B5
Cena: 750 din.

Kvalitativna hemijska analiza: praktikum i zbirka zadataka za studente Farmacije

Autori: Jelikić-Stankov Milena, Kapetanović Vera, Karljiković-Rajić Katarina, Aleksić Mirjana, Ražić Slavica, Uskoković-Marković Snežana, Odović Jadranka
ISBN: 978-86-80263-79-3
Godina izdavanja: 2018
Broj strana: 255
Tiraž: 750
Broj izdanja: 4.
Format: B5
Cena: 425 din.

Laboratorijska dijagnostika poremećaja metabolizma: priručnik za praktičnu nastavu

Autori: Aleksandra Zeljković, Aleksandra Stefanović, Jelena Vekić, Ana Ninić
ISBN: 978-86-6273-037-4
Godina izdavanja: 2017
Broj strana: 98
Tiraž: 750
Broj izdanja: 1.
Format: B5
Cena: 210 din

Lekovite biljke i životna sredina: skripta za studente Farmaceutskog fakulteta

Autori: Lakušić Branislava, Slavkovska Violeta, Stojanović Danilo
ISBN: 978-86-6273-019-0
Godina izdavanja: 2014
Broj strana:
Tiraž: 200
Broj izdanja: 1.
Format: A4
Cena: 500 din

Praktikum iz biologije sa humanom genetikom

Autori: Potparević Biljana, Živković Lada
ISBN: 978-86-80263-80-9
Godina izdavanja: 2011
Broj strana: 131
Tiraž: 350
Broj izdanja: 1.
Format: B5
Cena: 800 din.

Praktikum iz bromatologije

Autori: Đorđević Brižita, Đuričić Ivana, Vidović Bojana
ISBN:978-86-80263-84-7
Godina izdavanja: 2018.
Broj strana: 119
Tiraž: 1150
Broj izdanja: 5.
Format: A3
Cena: 275 din.

Praktikum iz bromatologije

Autori: Đorđević Brižita, Đuričić Ivana, Vidović Bojana
ISBN:978-86-80263-84-7
Godina izdavanja: 2016.
Broj strana: 119
Tiraž: 500
Broj izdanja: 4.
Format: A3
Cena: 425 din.

Praktikum iz dijetetike

Autori: Đorđević Brižita, Đuričić Ivana, Vidović Bojana, Ivanović Nevena, Zrnić-Ćirić Milica
ISBN: 978-86-6273-035-0
Godina izdavanja: 2019.
Broj strana: 81

Tiraž: 1150
Broj izdanja: 3.
Format: A3
Cena: 240,00 din.

Praktikum iz dijetetike

Autori: Đorđević Brižita, Đuričić Ivana, Vidović Bojana, Ivanović Nevena, Zrnić-Ćirić Milica
ISBN: 978-86-6273-035-0
Godina izdavanja: 2017.
Broj strana: 80
Tiraž: 500
Format: A3
Cena: 480,00 din.

Praktikum iz Farmaceutske tehnologije 1

Autori: Vasiljević Dragana, Krajišnik Danina, Cvijić Sandra, Ljiljana Đekić
ISBN: 978-86-6273-047-3
Godina izdavanja: 2018.
Broj strana: 271
Tiraž: 300
Broj izdanja: 2. izmenjeno izdanje
Format: B5
Cena: 655 din.

Praktikum iz Farmaceutske tehnologije 2

Autori: Krajišnik Danina, Đekić Ljiljana, Cvijić Sandra, Vasiljević Dragana
ISBN: 978-86-6273-030-5
Godina izdavanja: 2016.
Broj strana: 151
Tiraž: 1.000
Broj izdanja: 1.
Format: B5
Cena: 300 din.

Praktikum iz Farmaceutske tehnologije 3

Autori: Đuriš Jelena, Cvijić Sandra, Aleksić Ivana
ISBN: 978-86-6273-040-4
Godina izdavanja: 2017.
Broj strana: 82
Tiraž: 750
Broj izdanja: 1.
Format: B5
Cena: 230 din.

Praktikum iz Farmaceutske hemije II

AutoriSlavica Erić, Olivera Čudina, Vladimir Dobričić, Jelena Savić
ISBN 978-86-6273-058-9
Godina izdavanja: 2018
Broj strana: 166
Tiraž: 900
Broj izdanja: 1,
Format: A3
Cena: 500 din.

Praktikum iz Farmaceutske hemije III

Autori: Nikolić Katarina, Oljačić Slavica, Crevar Sakač Milkica
ISBN: 978-86-6273-021-3
Godina izdavanja: 2018
Broj strana: 226
Tiraž: 750
Broj izdanja: 2.
Format: A3
Cena: 660 din.

Praktikum iz farmakologije

Autori: Ilić Katarina, Novaković Aleksandra, Savić Miroslav, Stepanović-Petrović Radica, Tomić Maja
ISBN: 978-86-80263-69-4
Godina izdavanja: 2011.
Broj strana: 110
Tiraž: 600
Broj izdanja: 2
Format: A4
Cena: 500 din.

Praktikum iz fizičke hemije

Autori: Vesna Kuntić, Aleksić Mara, Pejić Nataša, Blagojević Slavica
ISBN: 978-86-80263-72-4
Godina izdavanja: 2010
Broj strana: 158
Tiraž: 700
Broj izdanja: 1.
Format: B5
Cena: 550 din.

Praktikum iz fizičke hemije: [za studente Farmaceutskog fakulteta u Beogradu]

Autori: Kuntić Vesna, Aleksić Mara, Pejić Nataša, Blagojević Slavica
ISBN: 978-86-80263-72-4
izdavanja: 2017
Broj strana: 158 str.
Tiraž: 750
Broj izdanja: 5.
Format: B5
 Cena: 320,00 din.

Praktikum iz fizičke hemije: [za studente Farmaceutskog fakulteta u Beogradu]

Autori: Kuntić Vesna, Aleksić Mara, Pejić Nataša, Blagojević Slavica
ISBN: 978-86-6273-72-4
izdavanja: 2019
Broj strana: 158 str.
Tiraž: 750
Broj izdanja: 6.
Format: B5
 Cena: 320,00 din.

Praktikum iz kliničko-toksikoloških analiza

Autori: Vesna Matović, Mirjana Đukić, Biljana Antonijević
ISBN: 978-86-80263-38-0
Godina izdavanja: 2017.
Broj strana: 39
Tiraž: 250
Broj izdanja: 7.
Format: A5
Cena: 295 din.

Praktikum iz mikrobiologije: za studente farmacije

Autori: Marina Milenković, Jelena Antić Stanković, Dragana Božić, Brankica Filipić
ISBN: 978-86-6273-036-7
Godina izdavanja: 2017 god.
Broj strana:146 str.
Tiraž: 1.000
Broj izdanja: 1.
Format: B5
Cena: 430,00 din.

Praktikum iz organske hemije

Autori: Savić Vladimir, Tokić Zorana, Simić Milena, Tasić Gordana, Dilber Sanda
ISBN: 86-80263-46-H
Godina izdavanja: 2006
Broj strana: 124
Tiraž: 700
Broj izdanja: 1
Format: B5
Cena: 500 din.

Praktikum iz organske hemije

Autori: Savić Vladimir, Simić Milena, Petković Miloš, Tokić Vujošević Zorana, Tasić Gordana, Dilber Sanda
ISBN: 978-86-80263-85-4
Godina izdavanja: 2016
Broj strana: 141 
Tiraž: 600
Broj izdanja: 3
Format: B5
Cena: 330 din.

Praktikum iz organske hemije (za studente Farmaceutskog fakulteta)

Autori: Savić Vladimir, Simić Milena, Petković Miloš, Tasić Gordana, Jovanović Predrag, Tokić Vujošević Zorana, Dilber Sanda
ISBN: 978-86-6273-042-8
Godina izdavanja: 2017
Broj strana: 180
Tiraž: 1000
Broj izdanja: 4 dopunjeno izdanje
Format: B5
Cena: 290 din.

Praktikum iz opšte i neorganske hemije

AutoriČakar Mira, Popović Gordana, Tanasković Slađana, Dražić Branka, Jovanović Tatijana
ISBN: 978-86-6273-029-9
Godina izdavanja2016 god.
Broj strana159 str.
Tiraž: 350
10. izmenjeno i dopunjeno izdanje
FormatA3
Cena: 800,00 din

Praktikum iz opšte i neorganske hemije

Autori: Mira Čakar, Gordana Popović, Slađana Tanasković, Branka Dražić, Tatijana Jovanović
ISBN: 978-86-6273-029-9
Godina izdavanja: 2017.
Broj strana: 159
Tiraž: 750
Broj izdanja: 2.
Format: A3
Cena: 400 din.

Praktikum iz toksikologije s analitikom

Autori: Vesna Matović, Mirjana Đukić, Biljana Antonijević, Dragana Vujanović, Zorica Bulat
ISBN: 978-86-6273-006-0
Godina izdavanja: 2017
Broj strana: 84
Tiraž: 750
Broj izdanja: 4
Format:A3
Cena: 305 din.

Praktikum za eksperimentalne vežbe iz fizike

Autori: Todorović-Vasović Neli Kristina, Jesenko Rokvić Aleksandra
ISBN: 978-86-80263-83-0
Godina izdavanja: 2013
Broj strana: 112
Tiraž: 300
Broj izdanja: 3.
Format: B5
Cena: 400 din.

Praktikum za vežbe iz opšte biohemije : studijski program Farmacija – Medicinska biohemija

Autori: Topić Aleksandra, Bogavac-Stanojević Nataša, Kotur-Stevuljević Jelena
ISBN: 978-86-6273-053-4
Godina izdavanja: 2018
Broj strana: 108
Tiraž: 250
Broj izdanja: 4.
Format: B5
Cena: 620 din.

Praktikum za vežbe iz opšte biohemije

Autori: Topić Aleksandra, Bogavac-Stanojević Nataša, Kotur-Stevuljević Jelena
ISBN: 978-86-80263-70-0
Godina izdavanja: 2015
Broj strana: 106
Tiraž: 150
Broj izdanja: 2
Format: B5
Cena: 450 din.

Priručnik za praktičnu nastavu iz imunologije i imunohemije

Autori: Arsenović-Ranin Nevena, Stojić-Vukanić Zorica, Bufan Biljana
ISBN: 978-86-80263-50-2
Godina izdavanja: 2007
Broj strana: 149
Tiraž: 1.000
Broj izdanja: 1.
Format: B5
Cena: 550 din.

Priručnik za praktičnu nastavu iz Farmaceutske hemije I

Autori: Erić Slavica, Brborić Jasmina, Marković Bojan, Ivković Branka
ISBN: 978-86-6273-024-4
Godina izdavanja: 2018
Broj strana: 169
Tiraž: 750
Broj izdanja: 2.
Format: A3
Cena: 500 din.

Priručnik za praktičnu nastavu iz Farmaceutske hemije

Autori: Erić Slavica, Brborić Jasmina, Marković Bojan, Ivković Branka
ISBN: 978-86-6273-024-4
Godina izdavanja: 2015
Broj strana: 169
Tiraž: 900
Broj izdanja: 1.
Format: A3
Cena: 550 din.

Priručnik za praktičnu nastavu iz farmaceutske tehnologije 1

AutoriDragana Vasiljević, Ljiljana Đekić, Danina Krajišnik, Ivana Pantelić
ISBN978-86-6273-060-2
Godina izdavanja: 2019
Broj strana: 303
Tiraž: 1000
Broj izdanja: 1.
Format: B5
Cena470,00 din.

Priručnik za praktičnu nastavu iz farmaceutske regulative u kontroli lekova: praktikum

Autori: Protić Ana, Otašević Biljana
ISBN: 978-86-6273-032-9
Godina izdavanja: 2016.
Broj strana: 158
Tiraž: 300
Broj izdanja: 1.
Format: A3
Cena: 825,00 din.

Priručnik za vežbe iz botanike za studente Farmaceutskog fakulteta

Autori: Lakušić Branislava, Slavkovska Violeta, Stojanović Danilo
ISBN: 978-86-802263-88-5
Godina izdavanja: 2014
Broj strana: 66
Tiraž: 550
Broj izdanja: 7.
Format: A4
Cena: 500 din.

Radna sveska iz Botanike za studente Farmaceutskog fakulteta

Autori: Slavkovska Violeta, Stojanović Danilo
ISBN: 978-86-6273-043-5
Godina izdavanja: 2018
Broj strana: 30
Tiraž: 750
Broj izdanja: 1.
Format: A3
Cena: 280 din.

Radna sveska za vežbe iz Industrijske farmacije

AutoriJelena Đuriš, Bojan Čalija, Jelena Parojčić, Svetlana Ibrić
ISBN: 978-86-6273-026-8
Godina izdavanja: 2015
Broj strana: 89
Tiraž: 500
Broj izdanja: 1.
Format: B5
Cena: 300 din.

Semimikro kvalitativna analiza – praktikum za studente farmacije

Autori: Milena Jelikić-Stankov, Vera Kapetanović, Katarina Karljiković-Rajić, Mirjana Aleksić, Slavica Ražić, Snežana Uskoković-Marković, Jadranka Odović
ISBN: 978-86-80263-87-8
Godina izdavanja: 2017
Broj strana: 166
Tiraž: 850
Broj izdanja: 5
Format: B5
Cena: 280 din.

Sredstva koja izazivaju zavisnost s analitikom – priručnik za praktičnu nastavu

Autori: Đukić Mirjana, Đukić-Ćosić Danijela
ISBN: 978-86-80263-65-6
Godina izdavanja: 2009
Broj strana: 121
Tiraž: 150
Broj izdanja: 1.
Format: B5
Cena: 800 din.

Toksikološka procena rizika - priručnik za praktičnu nastavu

Autori: Antonijević Biljana, Ćurčić Marijana
ISBN: 978-86-80263-89-2
Godina izdavanja: 2012
Broj strana: 51
Tiraž: 200
Broj izdanja: 1.
Format: B5
Cena: 380 din.

Zbirka zadataka iz opšte hemije

Autori: Jovanović Tatijana, Popović Gordana, Čakar Mira, Tanasković Slađana
ISBN: 978-86-6273-012-1
Godina izdavanja: 2013
Broj strana: 68
Tiraž: 200
Broj izdanja: 3.
Format: B5
Cena: 250 din.

Zbirka zadataka iz hemije: za pripremu prijemnog ispita

Autori: Jovanović Tatijana, , Čakar Mira, Popović Gordana, Korićanac Zagorka, Savić Vladimir, Tokić-Vujošević Zorana

ISBN: 978-86-6273.016-9
Godina izdavanja: 2014
Broj strana: 83
Tiraž: 500
Broj izdanja:
Format: B5
Cena: 450 din.

Zbirka zadataka iz hemije: za pripremu prijemnog ispita

Autori: Jovanović Tatijana, Čakar Mira, Popović Gordana, Korićanac Zagorka, Savić Vladimir, Tokić-Vujošević Zorana

ISBN: 978-86-6273.016-9
Godina izdavanja: 2018
Broj strana: 83
Tiraž: 750
Broj izdanja: 6. izdanje
Format: B5
Cena: 450 din.

Praktikum iz biologije sa humanom genetikom

AutoriPotparević Biljana, Živković Lada
ISBN: 978-86-80263-80-9
Godina izdavanja2014 god.
Broj strana131 str.
Tiraž: 700
FormatB5
Cena: 800,00 din.

Praktikum iz farmaceutske hemije III

AutoriNikolić Katarina, Filipić Slavica, Crevar Sakač Milkica
ISBN: 978-86-6273-021-3
Godina izdavanja2014 god.
Broj strana226 str.
Tiraž: 900
1. izd.
FormatA3
Cena: 600,00 din.

Toksikološka procena rizika: priručnik za praktičnu nastavu

AutoriAntonijević Biljana, Ćurčić Marijana
ISBN: 978-86-80263-89-2
Godina izdavanja2015 god.
Broj strana50 str.
Tiraž: 200
2. izd.
FormatB5
Cena: 450,00 din

Praktikum iz farmaceutske tehnologije I

AutoriVasiljević Dragana, Krajišnik Danina, Grbić Sandra, Đekić Ljiljana
ISBN: 978-86-6273-022-0
Godina izdavanja2015 god.
Broj strana271 str.
Tiraž: 1.000 
Izmenjeno i dopunjeno izdanje
FormatB5
Cena: 500,00 din.

Opšta i neorganska hemija: praktična nastava

AutoriČakar Mira, Popović Gordana, Tanasković Slađana, Dražić Branka, Jovanović Tatijana
ISBN: 978-86-6273-023-7
Godina izdavanja2015 god.
Broj strana141 str.
Tiraž: 340
1. izd.
FormatA3
Cena: 600,00 din

Monografije

Chemometrics in the Analysis of Real Samples-From Theory to Application

Autori: Ražić Slavica
ISBN: 978-86-80263-81-6
Godina izdavanja: 2011
Broj strana: 104
Tiraž: 200
Broj izdanja: 1.
Format: B5
Cena: 900 din.