Istorijat

Nastava iz predmeta Farmakologija počela je osnivanjem Farmaceutskog odseka Medicinskog fakulteta 1939. godine. Na ovom odseku farmakologiju je honorarno predavao dr Ilija Dimitrijević, redovni profesor Medicinskog fakulteta i jedan od prvih izabranih honorarnih nastavnika Farmaceutskog fakulteta. Nakon osamostaljivanja Farmaceutskog fakulteta 1945. godine, osnovan je Zavod za farmakologiju (1947.), koji je kasnije preimenovan u Institut a zatim u Katedru za farmakologiju. Zavod za farmakologiju prvobitno je bio smešten u prostorijama Farmakološkog instituta Medicinskog fakulteta, a 1962. godine dobija svoje prostorije u Višegradskoj ulici u zgradi Instituta za galensku farmaciju. Nakon preseljenja u sadašnju zgradu 1991. godine, Institut za farmakologiju dobija svoje prostorije na prizemlju i trećem spratu objekta B.

Prvi upravnik nekadašnjeg Zavoda za farmakologiju bio je profesor Vojislav Ristić (1946-1957). Za asistenta je 1953. godine postavljen dr Miroslav Draškoci, za farmaceuta-pripravnika 1955. godine postavljena je Jovanka Lero, a 1956. Lidija Micković. Posle profesora Vojislava Ristića kraće vreme Farmakologiju je honorarno predavao dr Siniša Bogdanović, redovni profesor Medicinskog fakulteta. Od 1957. do 1959. godine upravnik Instituta za farmakologiju bio je dr Dimitrije Atanacković, a u periodu od 1959. do 1961. godine nastavu je ponovo držao profesor Siniša Bogdanović. Od 1961. godine, do odlaska u penziju 1986. godine, upravnik Instituta bio je prof. dr Miroslav Draškoci. U Institutu je u tom periodu, u zvanju asistenta, radila i dr Aleksandra Delini-Štula (1963-1966). Od 1986. godine upravnik Instituta za farmakologiju bio je prof. dr Svetislav Krstić koji se na toj dužnosti nalazio do odlaska u penziju 2003. godine, a na mesto upravnika tada je izabran prof. dr Nenad Ugrešić. U prethodnim godinama na Katedri za farmakologiju, u različitim vremenskim periodima, bili su zaposleni dr med. Suzana Jovanović (od 1988. do 1990. godine) i dr med. Momir Nešić (od 1990. do 1993. godine) u zvanju asistenta-pripravnika, i dr. med. Katarina Ilić prvo kao asistent-pripravnik (od 1994.), asistent (od 1999.), a zatim u zvanju docenta (od 2002.) i vanrednog profesora (od 2012. do 2014.).

Danas su na Katedri za farmakologiju zaposleni:

  • Dr Nenad Ugrešić, redovni profesor i šef Katedre za farmakologiju
  • Dr Radica Stepanović-Petrović, redovni profesor
  • Dr Miroslav Savić, vanredni profesor
  • Dr Aleksandra Novaković, vanredni profesor
  • Dr Maja Tomić, vanredni profesor
  • Dr Marija Milić, asistent
  • Dr Ana Micov, asistent
  • Dipl. farm. Marija Marinko, asistent
  • Dipl. farm Jovana Kovačević, asistent
  • Dipl. farm Uroš Pecikoza, saradnik u nastavi