Projekti

Broj projekta

Naziv projekta

Rukovodilac

Saradnici zaposleni na Katedri

Nosilac projekta

175045

Ispitivanje mehanizama dejstva, interakcija i toksičnih efekata adjuvantnih analgetika

Radica Stepanović-Petrović

Radica Stepanović-Petrović; Nenad Ugrešić; Maja Tomić; Ana Micov

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije

175088

Ispitivanje efekta i mehanizma delovanja različitih vazodilatatornih supstanci na humanim bajpas graftovima

Nenad Ugrešić

Nenad Ugrešić; Aleksandra Novakovići; Marija Marinko

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije

175076

Bihejvioralni efekti ponavljane primene novosintetisanih supstanci selektivnih za pojedine podtipove benzodiazepinskog mesta vezivanja GABA A receptora: poređenje sa standardnim psihofarmakološkim lekovima

Miroslav Savić

Miroslav Savić; Marija Milić; Jovana Kovačević

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije