Konačne rang liste kandidata

Konačnu rang listu kandidata možete pogledati ovde

Konačnu rang listu kandidata prijavljenih za studije na engleskom jeziku (studijski program Farmacija) možete pogledati ovde

Konačne rang liste za kandidate prijavljene po programima afirmativnih mera:

- za kandidate prijavljene po programu afirmativne mere upisa lica sa invaliditetom preliminarnu listu možete preuzeti ovde