Konkurs za upis na specijalističke akademske studije u školskoj 2019/20. godini

Univerzitet u Beogradu Farmaceutski Fakultet raspisuje konkurs za upis studenata u školskoj 2019/20. godini na: specijalističke akademske studije - farmaceutske nauke.

Tekst konkursa možete preuzeti ovde.