Pripremna nastava za prijemni ispit iz matematike

Telefon za obaveštenja: 011/3951-299

 

Predmet

Fond časova

Cena

Matematika

40

13.500,00 RSD

 

Pripremna nastava će se održavati na daljinu (online).

Prvi termin: nedelja, 7.03.2021. od 10.00-14.00 h.

Raspored svih termina održavanja pripremne nastave iz matematike možete pogledati ovde.

Uplatu za pohađanje pripreme nastave izvršiti najkasnije do 28.02.2021. na žiro račun Farmaceutskog fakulteta:

Primalac:

Farmaceutski fakultet u Beogradu, Vojvode Stepe 450

Svrha uplate:

Priprema za prijemni ispit na daljinu iz matematike

Iznos:

13500,00

Žiro račun:

840-1127666-05

Poziv na broj:

OL - 14

Dokaz o uplati (skeniranu uplatnicu ili elektronsku potvrdu) i kontakt email poslati na adresu: jadranka.adamovic@pharmacy.bg.ac.rs

Instrukcije za plaćanje iz inostranstva možete videti ovde.

Spisak nastavnih jedinica i literatura za pripremu prijemnog ispita nalazi se ovde

Testovi iz matematike sa prethodnih prijemnih ispita na Farmaceutskom fakuteltu Univerziteta u Beogradu

Prijemni ispit 2020/21. godine

Prijemni ispit 2019/20. godine

Prijemni ispit 2018/19. godine

Prijemni ispit 2017/18. godine

Prijemni ispit 2016/17. godine