Upis studenata primljenih na specijalističke akademske studije po Konkursu za školsku 2018/19. godinu - treći upisni rok

Upis studenata primljenih na specijalističke akademske studije po Konkursu za školsku 2018/19. godinu – treći upisni rok obaviće se 31.10.2018. i 01.11.2018. godine, u vremenu od 09,00 do 14,00 časova u Odseku za nastavu.

Upis kandidata za studijski program Biohemijska dijagnostika neće se obaviti zbog nedovoljnog broja prijavljenih kandidata u prvom, drugom i trećem konkursnom roku.

 Zbog potpisivanja ugovora između studenta i Farmaceutskog fakulteta, student je dužan da upisu pristupi lično. Prilikom upisa potrebno je priložiti:

 1. Izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija)
 2. Izvod iz knjige državljana (original ili overena fotokopija)
 3. Diploma/uverenje o završenom studijskom programu (original ili overena fotokopija)
 4. Jedan obrazac ŠV-20 (može se kupiti u skriptarnici Fakulteta)
 5. Indeks (može se kupiti u skriptarnici Fakulteta)
 6. Dve fotografije formata 3,5 x 4,5 cm    
 7. Dokaz o uplati školarine
 8. Uplatnicu na iznos od 100,00 dinara na žiro – račun Farmaceutskog fakulteta, na ime troškova za rad Univerzitetskog centra za razvoj karijere
 9. Uplatnicu na iznos od 2.200,00 dinara na žiro – račun Farmaceutskog fakulteta, na ime administrativnih troškova upisa na studijski program
 10. Rešenje o priznavanju strane visokoškolske isprave radi nastavka obrazovanja za studente koji su Fakultet završili u inostranstvu (ukoliko su ga kandidati dobili iz Rektorata)
 11. Ugovor (dobija se na Fakultetu)

Kandidati koji lično snose troškove školarine imaju mogućnost da istu plate u četiri rate, s tim što su dužni da prvu ratu plate prilikom upisa, uplatnicom na žiro – račun Farmaceutskog fakulteta 840-1127666-05, šifra plaćanja 189, poziv na broj za pojedine studijske programe možete naći ovde.

Kandidati kojima troškove specijalizacije snosi pravno lice, dužni su da pre upisa, dostave podatke o pravnom licu (PIB, žiro - račun, adresu i fax), kako bi im faktura bila ispostavljena i uplata izvršena do upisa. Kontakt osoba za izdavanja fakture je Slavica Kojić, mail adresa slavica.kojic@pharmacy.bg.ac.rs Telefon 3951 298.

 

Školarina se može uplatiti u punom iznosu ili u ratama, sledećom dinamikom:

-    I rata pri upisu

-    II rata do 1.12.2018. godine

-    III rata do 15.02.2019. godine

-    IV rata do 30.04.2019. godine

Instrukcije za uplatu školarine iz inostranstva možete preuzeti ovde.

Cenovnik možete preuzeti ovde.

Konačnu rang listu možete preuzeti ovde.

VEOMA VAŽNA NAPOMENA: Pri upisu ove školske godine, studenti specijalističkih akademskih studija su u OBAVEZI da popune elektronski ŠV – 20 obrazac. Prilikom upisa student će dobiti svoje korisničko ime i lozinku za ulaz na svoj nalog. Odmah nakon upisa sa lozinkom i korisničkim imenom, student će pristupiti elektronskom nalogu i popuniti ŠV obrazac, koji se nalazi u donjem desnom uglu matičnih podataka o studentu, kada se uđe na nalog. Svaki student može pristupiti svom nalogu i popuniti ŠV – 20 obrazac sa bilo kog računara, od kuće ili sa Fakulteta, kada pristupi početnoj stranici Fakulteta, pa u levom uglu dostupni servisi, pa studentski servis. Ukoliko student ne popuni ŠV obrazac, smatraće se da nije ni pristupio upisu.