Preliminarne rang liste

Preliminarnu objedinjenu rang listu možete preuzeti ovde.

Preliminarne rang liste za kandidate prijavljene po programima afirmativnih mera:

- za kandidate prijavljene po programu afirmativne mere upisa pripadnika romske nacionalne manjine preliminarnu listu možete preuzeti ovde

- za kandidate prijavljene po programu afirmativne mere upisa lica sa invaliditetom preliminarnu listu možete preuzeti ovde