Konačne rang liste

Konačnu objedinjenu rang listu možete preuzeti ovde.

Konačne rang liste za kandidate prijavljene po programima afirmativnih mera:

- za kandidate prijavljene po programu afirmativne mere upisa pripadnika romske nacionalne manjine konačnu listu možete preuzeti ovde

- za kandidate prijavljene po programu afirmativne mere upisa lica sa invaliditetom konačnu listu možete preuzeti ovde