Prozivka i upis kandidata 3. jula 2018. godine

Nakon prvog dana upisa u I godinu integrisanih akademskih studija, 2. jula 2018. godine, ostalo je upražnjeno 35 budžetskih mesta na studijskom programu Farmacija i 29 budžetskih mesta na studijskom programu Farmacija - Medicinska biohemija. Na studijski program Farmacija može se upisati još 44 samofinansirajućih studenata, a na studijski program Farmacija - Medicinska biohemija može se upisati još 21 samofinansirajući student.

Prozivka (od rednog broja 201 sa konačne rang lis­te) i upis studenata do popune broja budžetskih i samofinansirajućih mesta predviđenih Konkursom obaviće se u utorak, 3. jula 2018. godine u 8h, u amfiteatru A1 Farmaceutskog fakulteta.

Kandidati moraju pristupiti prozivci i upisu LIČNO. U suprotnom, osoba koja se izjašnjava i upisuje u ime kandidata, mora imati odgovarajuće ovlašćenje overeno u sudu/kod notara.

Kandidati, koji su konkurisali na oba studijska programa, opredeljuju se lično, pismenim izjašnjavanjem za upis na jedan studijski program.

NAPOMENA: Svi zainteresovani kandidati za upis (od rednog broja 201 sa konačne rang liste) do popune broja budžetskih i samofinansirajućih mesta predviđenih Konkursom, treba da budu prisutni na Fakultetu 3. jula 2018. godine u 8:00 časova (amfiteatar A1).

KANDIDAT KOJI JE BIO NA KONAČNOJ RANG LISTI, A NIJE SE UPISAO UPREDVIĐENOM ROKU, DEFINITIVNO GUBI PRAVO NA UPIS.

Dokumenta potrebna za upis

Kandidati koji steknu pravo na upis podnose sledeće overene fotokopije dokumenata i originalna dokumenta na uvid:

  • izvod iz matične knjige rođenih,
  • svedočanstva sva četiri razreda završene srednje škole,
  • diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu,
  • diplome sa republičkih (čiji je pokrovitelj Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, R. Srbije) i međunarodnih takmičenja stečene u III ili IV razredu srednje škole iz matematike i/ili hemije u pojedinačnom takmičenju (ako ih poseduju),

kao i:

  • dokaz o uplati 2.200,00 dinara na ime troškova upisnine
  • dve identične fotografije formata 3,5x4,5 cm,
  • ugovor za kandidate koji plaćaju školarinu (dobija se na Fakultetu)
  • dokaz o uplati školarine (prva rata u iznosu od 36.250,00 dinara) za kandidate koji plaćaju školarinu. Školarina se može uplatiti na šalteru pošte na Farmaceutskom fakultetu, koji će raditi 3. jula, u vreme trajanja upisa.

Važna napomena: kandidati koji nemaju overene fotokopije dokumenata za upis, podnose originalna dokumenta.

Svaki kandidat koji je stekao pravo na upis, na Fakultetu dobija indeks i ŠV obrasce (ne treba ih kupovati).

 

Stranica za štampu