Nastava na prvoj godini doktorskih akademskih studija, školska 2020/2021. godina

Obaveštavaju se studenti prve godine doktorskih akademskih studija, da nastava iz obaveznog predmeta Metodologija i etika u naučnom istraživanju počinje u petak 06.11.2020 u 17 h putem Webex platforme. Raspored predavanja i sve informacije vezane za predmet biće prosleđeni mailom i/ili objavljivani na E-learning (PS) platformi. Molimo studente koji nisu dobili mail sa obaveštenjem o početku nastave da se jave Prodekanu za poslediplomsku nastavu i kontinuiranu edukaciju Prof. dr Sandri Vezmar Kovačević.