Милош Јовановић

Farmaceutski fakultet

Звање: асистент

Организациона јединица: Катедра за органску хемију

Телефон: +381 11 3951 236

e-mail: mjovanovic@pharmacy.bg.ac.rs