Др сц. Невена Ивановић

Dipl. farm. Milica Lukić

Звање: доцент
Организациона јединица: Катедра за броматологију
Просторија: Б203
Телефон: +381 113951-393
Fax: +381 11 3972-840
Email: nevenam@pharmacy.bg.ac.rs
    

CV


Невена Ивановић (девојачки Медаковић) рођена је 16. децембра 1983. године. Основну школу и гимназију завршила је у Краљеву. Фармацеутски факултет Универзитета у Београду уписала је школске 2002./03. године и дипломирала 2008. године са просечном оценом 9,42. Докторске студије из Броматологије уписала је школске 2008./09. године на Фармацеутском факултету Универзитета у Београду.

Од октобра 2008. године као сарадник на Катедри за броматологију учествује у припреми и реализацији практичне наставе из предмета Броматологија, Контрола здравствене исправности намирница И, Контрола здравствене исправности намирница ИИ и Дијететика. У јулу 2010. године изабрана је узвање асистента за ужу научну област Хемија хране и дијететских производа. Учествује и у извођењу практичне наставе у оквиру специјалистичких студија за потребе здравства: Специјализација-Санитарна хемија. Члан је комисија за одбрану дипломских радова.

Од 2011. године Невена Ивановић је ангажована на два пројекта Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.


  • Dimitrijevic, R., Ivanovic, N., Mathiesen, G., Petrusic, V., Zivkovic, I., Djordjevic, B., & Dimitrijevic, L. (2014). Effects of Lactobacillus rhamnosus LA68 on the immune system of C57BL/6 mice upon oral administration. Journal of Dairy Research, 81(02), 202-207.
  • Ivanovic N, Minic R, Djuricic I, Dimitrijevic LJ, Sobajic S, Zivkovic I, and Djordjevic B. Brain and liver fatty acid composition changes upon consumption of Lactobacillus rhamnosus LA68. International Journal of Food Science and Nutrition, 2014, DOI: 10.3109/09637486.2014.979313.
  • Ivanovic N, Minic R, Dimitrijevic LJ, Radojevic Skodric S, Zivkovic I, and Djordjevic B. Lactobacillus rhamnosus LA68 and Lactobacillus plantarum WCFS1 differently influence metabolic and immunological parameters in high fat diet-induced hypercholesterolemia and hepatic steatosis. Food & Function, 2014, DOI: 10.1039/C4FO00843