Др сц. Александра Зељковић

Dr sc. Aleksandra Zeljković

Звање: Ванредни професор
Организациона јединица: Катедра за медицинску биохемију
Адреса: Војводе Степе 450, 11221 Београд, Србија
Просторија: А206
Телефон: +381 11 3951-284
Факс: +381 11 3972-840
Email: aleksandra.zeljkovic@pharmacy.bg.ac.rs

CV


Александра Зељковић је рођена 1974. године у Олову, Босна и Херцеговина. На Фармацеутском факултету Универзитета у Београду, смер дипломирани фармацеут дипломирала је маја 2000. године. Докторску дисертацију под називом „Субфракције липопротеина ниске и високе густине као фактори ризика за исхемијске болести срца и мозга“ одбранила је јануара 2011. године на Фармацеутском факултету Универзитета у Београду под менторством проф. др Весна Спасојевић-Калимановске.

Од новембра 2000. године ради на Катедри за медицинску биохемију Фармацеутског факултета прво као сарадник у извођењу практичне наставе, а од 2007. до 2013. године као асистент за ужу научну област Медицинска биохемија. У звање доцента изабрана је 2013. године.

Учествује у извођењу наставе на интегрисаним академским студијама на студијским програмима Фармација и Фармација – Медицинска биохемија.

Објавила је укупно 24 научна рада и 45 саопштења на међународним и домаћим скуповима. Према подацима Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“ до 2012. године цитирана је 72 пута, без аутоцитата. Рецензент је у више међународних научних часописа.

У периоду од 2006. до 2010. године је била сарадник на пројекту основних истраживања „Испитивање биохемијских и генетичких фактора ризика као узрочника и маркера атеросклерозе и других обољења: аналитички и клинички аспекти”, а од 2011. године је сарадник на пројекту „Интерактивна улога дислипидемије, оксидативног стреса и инфламације у атеросклерози и другим болестима: генетички и биохемијски маркери“, које финансира Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Од 2008. до 2011. године била је ангажована као сарадник на међународном пројекту у оквиру програма COST (European research programme COST, European Cooperation in Science and Technology). Scientific Domain: Biomedicine and Molecular Biosciences; Action: Lipid Peroxidation Associated Disorders: LPO (B35); Role of oxidative stress and dyslipidemia in atherosclerosis. Od 2010. godine je saradnik na međunarodnom projektu COST: Scientific Domain: Biomedicine and Molecular Biosciences; Action: HDL: From Biological Understanding to Clinical Exploitation (BM0904).

У току пројектног циклуса 2012-2013. године ангажована је као сарадник на пројекту билатералне сарадње Републике Србије и Републике Словеније “Дијагностичка вредност нових биомаркера у раном откривању атеросклерозе код пацијената са термалним стадијумом реналне болести”.

Научно-истраживачка активност Александре Зељковић темељи се на испитивању поремећаја структуре и функције липопротеина у различитим патофизиолошким стањима која у основи имају развој атеросклерозе.

Члан је Биохемијског друштва Србије и Српског друштва за митохондријалну и слободно-радикалску физиологију. Говори енглески језик.

  • Zeljkovic A, Vekic J, Spasic S, Jelic-Ivanovic Z, Spasojevic-Kalimanovska V, Gojkovic T, Ardalic D, Mandic-Markovic V, Cerovic N, Mikovic Z. Changes in LDL and HDL subclasses in normal pregnancy and associations with birth weight, birth length and head circumference. Matern Child Health J 2013; 556-65.
  • Zeljkovic A, Vekic J, Spasojevic-Kalimanovska V, Jelic-Ivanovic Z, Kalimanovska-Ostric D, Memon L, Bogavac-Stanojevic N, Topic A, Spasic S. Smaller HDL particles are associated with absence of obstructive coronary artery disease in stable angina pectoris patients. Ann Clin Biochem 2013; doi: 10.1177/0004563213499908.
  • Zeljkovic A, Vekic J, Spasojevic-Kalimanovska V, Jelic-Ivanovic Z, Peco-Antic A, Kostic M, Vasic D, Spasic S. Characteristics of low-density and high-density lipoprotein subclasses in pediatric renal transplant recipients. Transpl Int 2011; 24: 1094-1102.
  • Vekic J, Zeljkovic A, Bogavac-Stanojevic N, Jelic-Ivanovic Z, Spasojevic-Kalimanovska V, Simic-Ogrizovic S, Dopsaj V, Spasic S. Cox proportional hazard model analysis of survival in end-stage renal disease patients with small-sized high-density lipoprotein particles. Clin Biochem 2011; 44: 635-641.
  • Stefanovic A, Kotur-Stevuljevic J, Spasic S, Vekic J, Zeljkovic A, Spasojevic-Kalimanovska V, Jelić-Ivanovic Z. HDL 2 particles are associated with hyperglycaemia, lower PON1 activity and oxidative stress in type 2 diabetes mellitus patients. Clin Biochem 2010; 43: 1230-1235.
  • Zeljkovic A, Vekic J, Spasojevic-Kalimanovska V, Jelic-Ivanovic Z, Bogavac-Stanojevic N, Gulan B, Spasic S. LDL and HDL subclasses in acute ishemic stroke: prediction of risk and short-term mortality. Atherosclerosis 2010; 210: 548-554.
  • Vekic J, Zeljkovic A, Jelic-Ivanovic Z, Spasojevic-Kalimanovska V, Bogavac-Stanojevic N, Memon L, Spasic S. Small, dense LDL cholesterol and apolipoprotein B: relationship with serum lipids and LDL size. Atherosclerosis 2009; 207: 496-501.
  • Vekic J, Jelic-Ivanovic Z, Spasojevic-Kalimanovska V, Memon L, Zeljkovic A, Bogavac-Stanojevic N, Spasic S. High serum uric acid and low-grade inflammation are associated with smaller LDL and HDL particles. Atherosclerosis 2009; 203: 236-242.
  • Vekic J, Kotur-Stevuljevic J, Jelic-Ivanovic Z, Spasic S, Spasojevic-Kalimanovska V, Topic A, Zeljkovic A, Stefanovic A, Zunic G. Association of oxidative stress and PON1 with LDL and HDL particle size in middle-aged subjects. Eur J Clin Invest 2007; 37: 715-723.
  • Vekic J, Topic A, Zeljkovic A, Jelic-Ivanovic Z, Spasojevic-Kalimanovska V. LDL and HDL subclasses and their relationship with Framingham risk score in middle-aged Serbian population. Clin Biochem 2007; 40: 310-316.