Др сц. Александра Новаковић

Dr sc. Aleksandra Novaković

Звање: редовни професор
Организациона јединицаКатедра за фармакологију
Просторија: Б/105
Телефон: +381 11 3951-275, 3951-281
Фаx: +381 11 3972-840
Emailaleksn@pharmacy.bg.ac.rs

CV


Др Александра Новаковић је ванредни професор на Катедри за фармакологију Фармацеутског факултета Универзитета у Београду. Дипломирала је на Фармацеутском факултету у Београду. Магистарску тезу под називом “Упоредна анализа антивазоконстрикторног ефекта модулатора калијумових канала на изолованој вени сафени и унутрашњој торакалној артерији”, одбранила је 2001. год. на Медицинском факултету у Београду. Специјалистички рад из Фармацеутске информатике одбранила је 2003. год. на Фармацеутском факултету у Београду. Докторску тезу под називом “Анализа ефекта резвератрола на изолованим крвним судовима људи и животиња”, одбранила је 2005. године на Медицинском факултету.

Награду за најбоље младе магистранте од Министарства за науку, технологије и развој добила је 2002. године.

Др Александра Новаковић учествује у извођењу наставе из два предмета, фармакологије и фармакотерапије, за студенте Фармацеутског факултета. Поред тога, укључена је у наставу организовану за докторанте и специјализанте на Фармацеутском факултету.

Ментор и члан Комисија за одбрану дипломских и специјалистичких радова, као и докторских теза.

Др Александра Новаковић сарадник је Одбора за кардиоваскуларну патологију САНУ. Од 2013. члан је Програмског савета Центра за континуирану едукацију Фармацеутског факултета.

Рецензент је радова у међународним часописима:Пхармацологицал Ресеарцх, Еxпериментал Геронтологy, Тхе Јоурнал оф Цардиовасцулар Пхармацологy, Медицинал Цхемистрy.

Руководилац је међународног пројекта (билатерална научна и технолошка сарадња између Републике Србије и Народне Републике Кине (2013-2015)) под називом »Испитивање ефекта и механизма дејства различитих вазодилататорних супстанци на хуманим бајпас графтовима« .

Укључена је у 2 национална пројекта: (2011-2014) пројекат Министарства за науку и технолошки развој (П175088) под називом »Испитивање ефекта и механизма деловања разлишитих вазодилататорних супстанци на хуманим бајпас графтовима« чији је носилац Фармацеутски факултет; (2008- ) пројекат САНУ »Патолошка морфологија и морфолошко-клиничке корелације у кардиоваскуларним болестима« чији је руководилац академик Владимир Кањух.

До сада је одржала 3 предавања по позиву и имала 7 усмених презентација радова на медјународним и националним конгресима.

Област научно-истраживачког рада др Александре Новаковић је кардиоваскуларна фармакологија. Из ове области до сада је објавила 68 радова и саопштења, и то: 10 научних радова у међународним часописима које индексира Сциенце Цитатион Индеx,, 6 радова у часописима националног значаја, 3 рада у тематским зборницима међународног значаја, 1 поглавље у монографији националног значаја, 3 рада саопштена на скупу националног значаја штампана у целини, 30 саопштења са скупа међународног значаја и 15 саопштења са скупа националног значаја штампана у изводу.

Коаутор је Практикума из фармакологије и уџбеника Фармакотерапија за фармацеуте.    
 
  • Novakovic A, Pavlovic M, Milojevic P, Stojanovic I, Nenezic D, Jovic M, Ugresic N, Kanjuh V, Yang Q, He GW. Different potassium channels are involved in relaxation of rat renal artery induced by P1075. Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology 2012;111(1):24-30.
  • Gao G, Bai XY, Xuan C, Liu XC, Jing WB, Novakovic A, Yang Q, He GW. Role of TRPC3 Channel in the Human Internal Mammary Artery. Arch Med Res. 2012;43(6):431-7.
  • Novakovic A, Pavlovic M, Stojanovic I, Milojevic P, Babic M, Ristic S, Ugrešić N, Kanjuh V, Yang Q and He GW. Different K+ channels are involved in relaxation of arterial and venous graft induced by nicorandil. Journal of Cardiovascular Pharmacology 2011;58(6):602-608.
  • Gojkovic-Bukarica Lj, Beleslin-Cokic B, Novakovic A, Peric M, Markovic-Lipkovski J, Cirovic S, Nezic D, Lesic A, Kanjuh V, Heinle H. The effects of potassium channel opener P1075 on the human saphenous vein and human internal mammary artery. Journal of Cardiovascular Pharmacology 2011;57(6):648-655.
  • Bukarica Gojkovic Lj, Novakovic A, Kanjuh V, Bumbasirevic M, Lesic A, and Heinle H. A Role of ion channels in the endothelium-independent relaxation of rat mesenteric artery induced by resveratrol. Journal of Pharmacological Sciences 2008;108(1):124-130.
  • Novakovic A, Bukarica Gojkovic Lj, Peric M, Nezic D, Djukanovic B, Lipkovski-Markovic J and Heinle H. The mechanism of endothelium-independent relaxation induced by the wine polyphenol resveratrol in human internal mammary artery. Journal of Pharmacological Sciences 2006;101(1):85-90.
  • Novakovic A, Bukarica Gojkovic Lj, Kanjuh V and Heinle H. Potassium channels mediated vasorelaxation of rat aorta induced by resveratrol. Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology 2006;99(5):360-4.
  • Novakovic A, Bukarica Gojkovic Lj, Beleslin-Cokic B, Zigon Japundzic N, Sajic Z, Nezic D, Peric M, Djukanovic B and Kazic T. Differential Antivasoconstrictor effects of levcromakalim and rilmakalim on the isolated human mammary artery and saphenous vein. Journal of Pharmacological Sciences (Formerly The Japanese Journal of Pharmacology) 2003;92(2):108-114.