Др сц. Андријана Милошевић Георгиев

Дипл. фарм. Андријана Милошевић Георгиев

Звање: асистент са докторатом
Организациона јединица: Катедра за социјалну фармацију и фармацеутско законодавство
Адреса: Војводе Степе 450, 11221 Београд, Србија
Просторија: Лабораторија Симулирајућа апотека
Телефон: +381 11 3951 313
Фаx: 
Емаил: andrijanam@pharmacy.bg.ac.rs
CVАндријана Милошевић Георгиев рођена је 10.06.1981 године у Крушевцу. Студије фармације завршила је на Фармацеутском факултету у Београду и тиме стекла звање дипломирани фармацеут – медицински биохемичар. Запослена је као асистент на Катедри за социјалну фармацију и фармацеутско законодавство Фармацеутског факултета у Београду, где учествује у извођењу практичне наставе у оквиру интегрисаних академских студија на предметима: Фармацеутска пракса, Фармацеутско законодавство и етика, Етика и законодавство, Основе здравственог менаџмента, Основе здравственог менаџмента. Тренутно је на докторским студијама на модулу Социјална фармација и истраживање фармацеутске праксе и специјализацији за потребе здравства на студијском програму Социјална фармација. Завршила је академске специјалистичке студије из Фармацеутског менаџмента и маркетинга. Сарадник је на пројекту Министарства просвете, науке и технолошког развоја у оквиру програма основних истраживања “Биомаркери оштећења и дисфункције органа“.

Истраживачки интерес: Јавно здравље, квалитет у фармацији, етика и регулатива, историја здравствене културе.


  • Milošević Georgiev A, Krajnovic D, Milovanović S, Ignjatović S, Đurić D, Marinković V. Analiza razvoja regulatorno-etičkog okvira za klinička ispitivanja. Srp arh Celok Lek. 2013; 141(9-10):659-66.
  • Krajnović D, Arsić J, Jocić D, Milošević Georgiev A, Tasić Lj, Marinković V. Evaluation of Pharmacists’ Knowledge and Attitudes Regarding Rare Diseases and Orphan Drugs. Acta Medica Medianae. 2013; 52(2):23-32.
  • Krajnović D, Jocić D, Milošević Georgiev A. Etika u savremenoj farmaceutskoj praksi. Zdravstvena zaštita. 2013 (1): 88-99.