Др сц. Ивана Тадић

Др сц. Ивана Тадић

Звање: доцент
Организациона јединица: Катедра за социјалну фармацију и фармацеутско законодавство
Адреса: Војводе Степе 450, 11221 Београд, Србија
Просторија: Канцеларија Центра за развој фармацеутске праксе
Телефон: +381 11 3951-206
Факс: +381 11 3972-840
Email: ivana.tadic@pharmacy.bg.ac.rs

CV                                                                                                                                          

    


Ивана Тадић рођена је у Зајечару 19. октобра 1978. године. Основне академске студије завршила је 2005. године на Фармацеутском факултету Универзитета у Београду на Институту за фармацеутску технологију и козметологију. Након завршеног факултета радила је током две године као фармацеут у две јавне апотеке у Београду. У досадашњем образовању стекла је звање специјалисте завршивши два програма специјалистичких академских студија - Фармација 1, модула Фармацеутски менаџмент и маркетинг (2007.године) и Фармакоекономија и фармацеутска легислатива (2011. године), на Фармацеустком факултету Универзитета у Београду. Крајем 2008. године уписала је докторске академске студије модула „Социјална фармација и истраживање фармацеутске праксе“ на истом факултету. Докторирала је 2012. године одбранивши докторску дисертацију под називом „Примена факторске анализе у испитивању психометријских карактеристика упитника за процену знања о остеопорози и квалитета живота пацијената са остеопорозом“.

Крајем 2010. године добила је награду за рад „Улога фармацеута у побољшању комплијансе пацијената” као један од најбољих радова студената докторских студија на Фармацеутском факултету Универзитета у Београду.

Доцент Ивана Тадић учествује у реализацији наставе додипломских и последипломских академских специјалистичких студија које организује Катедра за социјалну фармацију и фармацеутско законодавство.

Од 2012. године је координатор за Србију европског пројекта: “Provision of pharmaceutical care by community pharmacists”.

Истраживачки интерес: истраживања фармацеутске праксе, хуманистички исходи, адхеренца пацијената, психометрија, конфирматорна факторска анализа, статистичке методе у епидемиологији, остеопороза и фармакотерапија, фармацеутски менаџмент и маркетинг, фармакоекономија

Језици: енглески

  • Stevanovic D, Tadic I, Novakovic T, Kisic-Tapavcevic D, Ravens-Sieberer U. Evaluating the Serbian version of the KIDSCREEN quality of life questionnaires: Reliability, validity and agreement between children's and parent's ratings. Qual Life Res 2013;22(7):1729-37.
  • Tadic I. Vujasinovic Stupar N. Značaj procene kvaliteta života pacijenata sa osteoporozom i prisutnim prelomima. Balneoclimatologia 2013; 39(1): 225-33.
  • Vujasinovic Stupar N, Tadic I. Antiresorptivna terapija osteoporoze. Balneoclimatologia 2013; 39(1):79-95.
  • Tadic I, Vujasinovic Stupar N, Tasic L, Stevanovic D, Dimic A, Stamenkovic B, Stojanovic S, Milenkovic S. Validation of the osteoporosis quality of life questionnaire QUALEFFO-41 for the Serbian population. Health Qual Life Outcomes 2012;10:74.
  • Tadic I, Stevanovic D, Tasic LJ, Vujasinovic-Stupar N. Development of a Short Version of the Osteoporosis Knowledge Assessment Tool. Women Health 2012;52(1):18-31.
  • Stevanovic D, Jancic J, Topalovic M, Tadic I. Agreement between children and parents when reporting anxiety and depressive symptoms in pediatric epilepsy. Epilepsy Behav 2012;25(2):141–4.
  • Stojkov-Rudinski S, Tadic I, Crnjanski T, Krajnović D. Analiza, adaptacija i validacija dokumenta za procenu kompetencija farmaceuta. Arh farm 2012;62(3):208-18.
  • Crnjanski T, Krajnovic D, Stojkov-Rudinski S, Tadic I. Ethical dilemmas and moral distress in pharmacy: A qualitative study. HealthMed 2012;6(7): 2485-93.
  • Stevanovic D, Tadic I, Novakovic T. Health-Related Quality of Life in Children and Adolescents with Epilepsy: A Systematic Review. In: Patelin Gadže Z. Epilepsy in Children - Clinical and Social Aspects. InTech 2011:161-186.
  • Tadić I, Tasić Lj, Đorđević B, Kundaković T, Rakić M, Bogavac-Stanojević N. Analiza upotrebe dijetetskih suplemenata za smanjenje telesne mase. Vojnosanit Pregl 2010;67(10):831-8.