Маг. фарм. Ана Ивановић

Farmaceutski fakultet

Звањеасистент
Организациона јединица: Катедра за физиологију
Адреса: Војводе Степе 450, 11221 Београд, Србија
Просторија: Б3105
Телефон: +381 11 3951-420
Факс: +381 11 3972-840
Email: ana.ivanovic@pharmacy.bg.ac.rs
CV


Ана Ивановић је рођена 1989. године у Петровцу на Млави, где је завршила основну и средњу школу. Фармацеутски факултет у Београду, смер медицински биохемичар, уписала је школске 2008/2009. и дипломирала 2015. године. Докторске студије, модул Фармакологија, уписала је школске 2017/2018. године.

Током 2015/2016 године, обавила приправнички стаж у Центру за медицинску биохемију Клиничког центра Србије, након чега је положила стручни испит. Током 2016/2017 године, радила у биохемијској лабораторији AqualabPlus. Од септембра 2017. године као сарадник у настави на Катедри за физиологију учествује у припреми и извођењу практичне наставе из предмета Физиологија 1, Физиологија 2, Одабрана поглавља физиологије. Од априла 2018. године, на Катедри за физиологију изабрана је у звање асистента.

Истраживачки интерес: преклинички модели депресије; кетамин

Језици: енглески, француски

.

  •