Дипл. фарм. Урош Пецикоза

Звање: асистент
Организациона јединица: Катедра за фармакологију
Адреса: Војводе Степе 450, 11221 Београд, Србија
Просторија: 
Телефон: 
Фаx: +381 11 3951-374
Емаил: upecikoza@pharmacy.bg.ac.rs