Јавне набавке

ЈН бр. 3/1-18/2020-2 Капитално одржавање-Модуларни виваријум

Постављено 27.07.2020.

ЈН бр. 3/1-17/2020-2 Потрошни лаборатријски материјали

Постављено 17.07.2020.

ЈН бр. 3/1-16/2020-2 Хемикалије

Постављено 16.07.2020.

ЈН бр. 3/1-15/2020-2 Потрошни лабораторијски материјали

Постављено 11.07.2020.

ЈН бр. 3/1-14/2020-2 Рачунарска опрема

Постављено 04.07.2020.

ЈН бр. 3/1-13/2020-2 Лабораторијска опрема

Постављено 30.06.2020.

ЈН бр. 3/1-12/2020-2 Лабораторијска опрема

Постављено 30.06.2020.

ЈН бр. 3/1-11/2020-2 Преговарачки поступак - конзервација и рестаурација апотекарског намештаја

Постављено 1.07.2020.

ЈН бр. 3/1-10/2020-2 Хемикалије

Постављено 29.06.2020.

ЈН бр. 3/1-9/2020-2 Одржавање информационог система ФИС-ФИМЕС

Постављено 09.06.2020.

ЈН бр. 3/1-8/2020-2 Одржавање информационог система- Репозиторијум

Постављено 04.06.2020.

ЈН бр. 3/1-7/2020-2 Одржавање информационог система ДМС

Постављено 04.06.2020.

ЈН бр. 3/1-6/2020-2 Штампарске услуге

Постављено 03.06.2020.

ЈН бр. 3/1-5/2020-2 Резервни делови

Постављено 03.06.2020.

ЈН бр. 3/1-4/2020-2 Индустријски гасови

Постављено 06.05.2020.

ЈН бр. 3/1-3/2020-2 Набавка добара у отвореном поступку - електрична енергија

Постављено 03.04.2020.

ЈН бр. 3/1-2/2020-2 Антивирус програм

Постављено 24.2.2020.

ЈН бр. 3/1-1/2020-2 Набавка услуге посредовања при куповини авио и других путних карата, резервацији хотелског смештаја за службена путовања и угоститељских услуга

Постављено 29.01.2020.