2017

ЈН бр. 3-22/2017-2 Набавка услуге штампања

Постављено 13.12.2017

ЈН бр. 3-21/2017-2 Набавка услуге штампања

Постављено 05.12.2017

ЈН бр. 3-20/2017-2 Набавка услуге мобилне телефоније

Постављено 05.12.2017

ЈН бр. 3-19/2017-2 Потрошни лабораторијски материјали

Постављено 28.11.2017

ЈН бр. 3-18/2017-2 Хемикалије

Постављено 21.10.2017

ЈН бр. 3-17/2017-2 Адаптација комуникације на фасадном зиду

Постављено 13.10.2017

ЈН бр. 3-16/2017-2 Набавка услуге посредовања при куповини авио и других путних карата и резервацији хотелског смештаја за службена путовања

Постављено 23.08.2017

ЈН бр. 3-15/2017-2 Одржавање информационог система ФИС-ФИМЕС

Постављено 14.08.2017

ЈН бр. 3-14/2017-2 Услуга одвожења и збрињавања хемијског отпада

Постављено 24.06.2017

ЈН бр. 3-13/2017-2 Намештај

Постављено 19.6.2017

ЈН бр. 3-12/2017-2 Адаптација просторија на катедрама факултета

Постављено 13.6.2017

ЈН бр. 3-11/2017-2 Хемикалије

Постављено 9.6.2017

ЈН бр. 3-10/2017-2 Резервни делови за лабораторијске апарате

Постављено 23.5.2017

ЈН бр. 3-9/2017-2 Индустријски гасови

Постављено 23.5.2017

ЈН бр. 3-8/2017-2 Ватроотпорни орман

Постављено 7.5.2017

ЈН бр. 3-7/2017-2 Штампарске услуге

Постављено 20.04.2017

ЈН бр. 3-6/2017-2 Електрична енергија

Постављено 13.04.2017

ЈН бр. 3-5/2017-2 Лабораторијска опрема-ХПЛЦ

Постављено 08.04.2017.

ЈН бр. 3-4/2017-2 Рачунарска опрема

Постављено 29.03.2017.

ЈН бр. 3-3/2017-2 Лиценце за коришење софтвера

Постављено 11.03.2017.

ЈН бр. 3-1/2017-2 Штампарске услуге

Постављено 17.02.2017.

ЈН бр. 3-2/2017-2 Адаптација помоћних просторија Централне лабораторије

Постављено 20.1.2017.