2016

ЈН бр. 3-22/2016-2 Услуга мобилне телефоније

Постављено 15.12.2016.

ЈН бр. 3-21/2016-2 Лабораторијска опрема

Постављено 9.12.2016.

ЈН бр. 3-20/2016-2 Потрошни лабораторијски материјали

Постављено 7.12.2016.

ЈН бр. 3-19/2016-2 Лабораторијска опрема

Постављено 17.11.2016.

ЈН бр. 3-18/2016-2 Инвестиционо одржавање

Постављено 9.11.2016.

ЈН бр. 3-17/2016-2 Адаптација лабораторије за микробиолошка испитивања лекова и медицинских средстава

Постављено 9.11.2016.

ЈН бр. 3-16/2016-2 Хемикалије

Постављено 7.11.2016.

ЈН бр.3/15/2016-2 Хидроизолација

Постављено 28.9.2016.

ЈН бр. 3-14/2016-2 "Набавка услуга посредовања при куповини авио и других путних карата и резервацији хотелског смештаја за службена путовања"

Постављено 9.8.2016.

ЈН бр. 3-13/2016-2 "Услуге одржавања информационог система"

Постављено 3.8.2016.

ЈН бр. 3-12/2016-2 "Хемикалије за науку"

Постављено 24.6.2016.

ЈН бр. 3-11/2016-2 "Штампање наставне литературе"

Постављено 21.6.2016.

ЈН бр. 3-10/2016-2 "Набавка услуге фиксне телефоније"

Постављено 10.6.2016.

ЈН бр. 3-9/2016-2 "Адаптација лабораторије за микробиолошка испитивања лекова и медицинаксих средстава"

Постављено 9.6.2016.

ЈН бр. 3-8/2016-2 "Електрична енергија"

Постављено 14.04.2016.

ЈН бр. 3-7/2016-2 "Канцеларијски материјали"

Постављено 12.04.2016.

ЈН бр. 3-6/2016-2 Адаптација лабораторије за микробиолошка испитивања лекова и медицинских средстава

Постављено 21.03.2016.

ЈН 3-5/2016-2 Лиценце за коришћење софтвера

Постављено 15.3.2016.

ЈН бр. 3-4/2016-2 Набавка лабораторијске опреме

Постављено 03.02.2016.

ЈН бр. 3-3/2016-2 Услуге штампања

Постављено 25.01.2016.

ЈН бр. 3-2/2016-2 Потрошни лабораторијски материјали за наставу

Постављено 25.01.2016.

ЈН бр. 3-1/2016-2 Услуге штампања

Постављено 04.01.2016.