2015

ЈН 3-19/2015-2 Услуга мобилне телефоније

Постављено 16.12.2015.

ЈН 3-18/2015-2 "Лабораторијски потрошни материјал"

Постављено 26.11.2015.

ЈН 3-17/2015-2 "Хемикалије за науку"

Постављено 06.11.2015.

ЈН 3-16/2015-2 "Лабораторијска опрема"

Постављено 06.11.2015.

ЈН 3-15/2015-2 "Лабораторијски намештај"

Постављено 15.8.2015.

ЈН 3-14/2015-2 "Рачунарска опрема"

Постављено 14.8.2015.

ЈН 3-12/2015-2 "Инвестиционо одржавање крова"

Постављено 29.7.2015.

ЈН 3-13/2015-2 "Услуге одржавања информационог система"

Постављено 3.7.2015.

ЈН 3-8/2015-2 "Услуге посредовања при куповини авио и других путних карата и резервацији хотелског смештаја за службена путовања"

Постављено 25.6.2015.

ЈН 3-10/2015-2 "Намештај"

Постављено 08.5.2015.

ЈН 3-7/2015-2 "Набавка кетеринга и пића за потребе репрезентације"

Постављено 30.4.2015.

ЈН 3-9/2015-2 "Услуге штампања"

Постављено 30.4.2015.

ЈН 3-11/2015-2 "Тонери"

Постављено 27.4.2015.

ЈН 3-6/2015-2 "Хемикалије"

Постављено 25.3.2015.

ЈН 3-8/2015-2 "Услуге посредовања при куповини авио и других путних карата и резервацији хотелског смештаја за службена путовања"

Постављено 18.3.2015.

ЈН 3-4/2015-2 "Набавка разног канцеларијског материјала и тонера"

Постављено 10.3.2015.

  ЈН 3-3/2015-2 "Хемијска средства за чишћење"

  Постављено 4.3.2015.

  ЈН 3-5/2015-2 "Електрична енергија"

  Постављено 3.3.2015.

  ЈН 3-2/2015-2 "Инвестиционо одржавање"

  Постављено 23.1.2015.

  ЈН 3-1/2015-2 "Лиценце за коришћење софтвера"

  Постављено 20.1.2015.