2014

ЈН 11/2014-2 "Хемикалије"

Обавештење о обустави поступка ЈН 11/2014-2

Постављено 9.2.2015.

Постављено 5.2.2015.

Постављено 31.1.2015.

Постављено 31.12.2014.

ЈН 10/2014-2 "Рачунарска опрема"

Постављено 3.12.2014.

ЈН 9/2014-2 "Лабораторијски инкубатор"

Постављено 17.11.2014.

ЈН 8/2014-2 "Замрзивач за ултра ниске температуре до -86 оЦ"

Постављено 13.11.2014.

ЈН 7/2014-2 "Лабораторијски материјали"

Постављено 17.10.2014.

ЈН 6/2014-2 "Санација кровне изолације"

Постављено: 12.07.2014.

ЈН 5/2014-2 ""Инвестиционо одржавање просторија"

Постављено: 12.07.2014.

  ЈН 4/2014-2 "Замена измењивача топлоте"

  Постављено: 30.06.2014.

  ЈН 3/2014-2 Одржавање информационог система

  Постављено: 24.06.2014.

  ЈН 1/2014-1 - Канцеларијски материјал

  Постављено: 24.03.2014.