2013

ЈН9-2013-1 Електрична енергија

Постављено: 31.12.2013.

ЈН8-2013-1 Штампање наставног материјала

Постављено: 11.12.2013.

ЈН7-2013-1 Рачунарска опрема

Постављено: 27.11.2013.

ЈН6-2013-1 Хемикалије

Постављено: 27.11.2013.

ЈН 5/2013-1 Санација кровне изолације на објекту “А” и “Б” Фармацеутског факултета

Постављено: 17.9.2013.

ЈН 4/2013-1 Инвестиционо одржавање просторија на објекту Фармацеутски факултет

Постављено: 15.7.2013.