Упис студената примљених на специјалистичке академске студије – трећи уписни рок

Упис студената примљених на специјалистичке академске студије по Конкурсу за школску 2020/21. годину – трећи уписни рок обавиће се 23.11.2020.године,  у времену од 12,00 до 15,00 часова, у Одсеку за наставу.

Кандидат који је био на коначној ранг листи, а није се уписао у предвиђеном року, губи право на упис и уместо њега ће бити уписан наредни кандидат са коначне ранг листе.

Коначну ранг листу можете погледати овде.

 Због потписивања уговора између студента и Фармацеутског факултета, студент је дужан да упису приступи лично. Приликом уписа потребно је приложити:

 1. Извод из матичне књиге рођених (Факултет прибавља по службеној дужности, осим за стране држављане који су у обавези да овај документ доставе)
 2. Извод из књиге држављана (за стране држављане, оригинал или оверена фотокопија)
 3. Диплома/уверење о завршеном студијском програму (оригинал или оверена фотокопија)
 4. Један образац ШВ-20 (може се купити у скриптарници Факултета)
 5. Индекс (може се купити у скриптарници Факултета)
 6. Две фотографије формата 3,5 x 4,5 цм    
 7. Доказ о уплати школарине
 8. Уплатницу на износ од 2.200,00 динара на жиро – рачун Фармацеутског факултета 840-1127666-05, на име административних трошкова уписа на студијски програм
 9. Решење о признавању стране високошколске исправе ради наставка образовања за студенте који су Факултет завршили у иностранству (уколико су га кандидати добили из Ректората). Упис је условни док кандидати не донесу решење о признавању стране високошколске исправе
 10. Уговор (добија се на Факултету)
 11. Изјава и обавештење (добијају се на Факултету)

Кандидати који лично сносе трошкове школарине имају могућност да исту плате у четири рате, с тим што су дужни да прву рату плате приликом уписа, уплатницом на жиро – рачун Фармацеутског факултета 840-1127666-05, шифра плаћања 189.

Кандидати којима трошкове специјализације сноси правно лице, дужни су да пре уписа, доставе податке о правном лицу (ПИБ, жиро - рачун, адресу и фаx), како би им фактура била испостављена и уплата извршена до уписа. Контакт особа за издавања фактуре је Славица Којић, маил адреса slavica.kojic@pharmacy.bg.ac.rs Телефон 3951 298.

ВАЖНО: Обавештавамо кандидате да ће се променити начин плаћања школарине почев од уплате друге рате. Школарина ће се плаћати на виртуелни рачун студента, о чему ће сви бити благовремено обавештени преко својих е налога и сајта Факултета. Због тога је потребно да студенти при упису, и при уплати прве рате, уплате тачно четвртину од укупног износа школарине за студијски програм који уписују, како би им се адекватан износ унео у систем. Прва рата ће се аутоматски унети у систем, а након тога ће студент уплаћивати сходно упутству. Ценовник можете преузети овде.

Школарина се може уплатити следећом динамиком:

-    И рата при упису (четвртина укупног износа школарине)

-    ИИ рата до 1.12.2020. године (сходно накнадном упутству које ће студенти добити)

-    ИИИ рата до 15.02.2021. године (сходно накнадном упутству које ће студенти добити)

-    ИВ рата до 30.04.2021. године (сходно накнадном упутству које ће студенти добити)

Инструкције за уплату школарине из иностранства можете преузети овде.

ВЕОМА ВАЖНА НАПОМЕНА: При упису ове школске године, студенти специјалистичких академских студија су у ОБАВЕЗИ да попуне електронски ШВ – 20 образац. Приликом уписа студент ће добити своје корисничко име и лозинку за улаз на свој налог. Одмах након уписа са лозинком и корисничким именом, студент ће приступити електронском налогу и попунити ШВ образац, који се налази у доњем десном углу матичних података о студенту, када се уђе на налог. Сваки студент може приступити свом налогу и попунити ШВ – 20 образац са било ког рачунара/телефона, од куће или са Факултета, када приступи почетној страници Факултета, па у левом углу доступни сервиси, па студентски сервис. Уколико студент не попуни ШВ образац, сматраће се да није ни приступио упису.