Припремна настава за пријемни испит

Сва обавештења на телефоне:

Хемија: 011/ 3951-235

Математика: 011/ 3951-299

фаx: 011/ 3972-840, 3974-349

 

Настава се организује из предмета:

Фонд часова

Цена

Математика

80

27000,00 рсд

Хемија

80

27000,00 рсд

Полазници припремне наставе могу да се одлуче за похађање само једног од курсева. У случају похађања оба курса уплату извршити на посебним уплатницама (уплатнице попунити читким словима са именом и презименом полазника курса).

Уплату за припремну наставу за један или оба предмета извршити најкасније до 01.12.2017. на жиро рачун Фармацеутског факултета:

Прималац:

Фармацеутски факултет у Београду, Војводе Степе 450

Сврха дознаке:

Припрема за пријемни испит (навести предмет, хемија или математика)

Износ:

27000,00

Жиро рачун:

840-1127666-05

Позива на број

14

Настава се одржава суботом и недељом.

Први термин математика2. децембар 2017. од 10h (амфитеатар 4).

Први термин хемија: 3. децембар 2017. од 10h (амфитеатар 4).

Распоред термина одржавања припремне наставе

Пријемни испит 2017/18. године


Преузмите тест са пријемног испита за упис студената 2017/18. године на Фармацеутски факултет Универзитета у Београду.

Пријемни испит 2016/17. године


Преузмите тест са пријемног испита за упис студената 2016/17. године на Фармацеутски факултет Универзитета у Београду.

Пријемни испит 2015/16. године


Преузмите тест са пријемног испита за упис студената 2015/16. године на Фармацеутски факултет Универзитета у Београду.

ЛИТЕРАТУРА:

Математика

  • Средњошколски уџбеници и збирке од I до IV разреда.
    Области: 1. Степеновање и кореновање, 2. Алгебарске једначине и неједначине, 3.  Експоненцијална и логаритамска функција, 4. Тригонометрија, 5. Аналитичка геометрија, 6. Операције са функцијама, 7. Биномна формула. Аритметички и геометријски низ, геометријски ред. 8. Разни задаци (из претходних области)
  • Ј. Кечкић, С. Никчевић, Д. Ранковић, Ј. Јоцковић: Математика, припрема пријемног испита за Фармацеутски факултет   (издавач Алеxандриа, Београд, издање 2013; може се купити у књижари „Графопан“, Војводе Степе бр.8)

Хемија

  • Уџбеници и збирке задатака из хемије (опште, неорганске и органске) од I до IV разреда  гимназије природног смера.
  • Мира Чакар, Гордана Поповић, Татијана Јовановић, Загорка Корићанац, Владимир Савић, Зорана Токић-Вујошевић: Збирка задатака из хемије за припрему пријемног испита (може се купити у скриптарници Фармацеутског факултета)