Позив медицинско-биохемијским лабораторијама за учешће у реализацији Студентске стручне праксе

Савремено образовање медицинских биохемичара нужно захтева стицање одређених знања, вештина и ставова кроз активности студената у реалном радном окружењу уз рад са ментором и контакт са осталим здравственим радницима, као и пацијентима. Стога је Студентска стручна пракса део наставног плана и програма на Фармацеутском факултету Универзитета у Београду и ближе је дефинисана Правилником о Студентској стручној пракси који се може преузети преко следећег линка.

Фармацеутски факултет у Београду позива све медицинско-биохемијске лабораторије [1] да се укључе у процес образовања будућих магистара фармације-медицинских биохемичара, кроз склапање уговора о сарадњи у реализацији Студентске стручне праксе.

Све заинтересоване медицинско-биохемијске лабораторије могу се пријавити попуњавањем пријаве која се шаље на е-маил: milica.benedik@pharmacy.bg.ac.rs најкасније до 20.09.2019. године.Пријаву можете преузети овде.

Након пријављивања, закључује се Уговор о сарадњи у реализацији Студентске стручне праксе између здравствене установе којој припада Медицинско-биохемијска лабораторија и Универзитета у Београду-Фармацеутског факултета. Информације о моделу уговора и поступку склапања уговора ће бити послате на маил адресу контакт особе која је наведена у пријави. Рок за склапање уговора је 30.09.2019. године.

Предложени ментори из праксе стичу сертификат након завршног он-лине курса који је акредитован од стране Здравственог савета Србије (курс је бесплатан), а који ће се одржати у периоду од 1.10.-31.12.2019. године.

Обавештење: конкурс за пријаву заинтересованих медицинско-биохемијских лабораторија се продужава до краја 2019. године.