Етички комитет

Комитет за биомедицинска истраживања 2019-2022.

Чланови:

 • Проф. др сц. Иван Станковић, Универзитет у Београду-Фармацеутски факултет
 • Проф. др Снежана СавићУниверзитет у Београду-Фармацеутски факултет
 • Проф. др Зорица Стојић-ВуканићУниверзитет у Београду-Фармацеутски факултет
 • Проф. др Душица КрајновићУниверзитет у Београду-Фармацеутски факултет
 • Др сц. Александра СтефановићУниверзитет у Београду-Фармацеутски факултет
 • Др сц. Марија ЈовановићУниверзитет у Београду-Фармацеутски факултет
 • Др сц. Марин ЈукићУниверзитет у Београду-Фармацеутски факултет
 • Дубравка Заилац, дипл. правник, Универзитет у Београду-Фармацеутски факултет
 • Др Елка Стефанова, редовни професор, Универзитет у Београду-Медицински факултет, Клиника за неурологију, Клинички центар Србије
 • Др Горана Веиновић, научни сарадник, Институт за медицинска истраживања, Универзитет у Београду
 • Др Јелена Ђокић, научни сарадник, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Универзитет у Београду.
  Комитет се образује на период од три године

Рад Етичког комитета за биомедицинска истраживања је регулисан Правилником о раду Етичког комитета за биомедицинска истраживања. Захтеви за добијање сагласности за извођење студија у области биомедицинских истраживања се достављају електронским путем на е-маил адресу: alex@pharmacy.bg.ac.rs и у папирној форми преко Архиве Факултета. Телефон за потребне информације: +381 11 3951 264.

Етичка комисија за рад са експерименталним животињама

 • Проф. др Гордана Лепосавић, Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет
 • Проф. др Радица Степановић – Петровић, Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет
 • Доц. др Наташа Богавац – Станојевић, Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет
 • Проф. др Синиша Ђурашевић, Универзитет у Београду – Биолошки факултет
 • Проф. др Бранислав Прокић, спец. хирургије, Универзитет у Београду – Факултет ветеринарске медицине
 • Мр сц. Милијана Васиљевска, ветеринар који ради на узгоју лабораторијских животиња, ВМА, Београд
 • Мр сц. Растко Ајтић, Завод за заштиту природе Србије
 • Дипл. биолог Славко Спасић, директор Природњачког музеја у Београду.
 • Вишња Јовановић, студент Факултета ветеринарске медицине Универзитета у Београду

Рад Етичког комитета за рад са експерименталним животињама регулисан је Правилником за рад са експерименталним животињама, који је усвојен на седници Наставно-научног већа од 22.09.2008. године. 

Дозволу за рад са експерименталним животињама, према Правилнику, издаје Етичка комисија за рад са експерименталним животињама. 

Захтев за издавање дозволе Етичкој комисији, према одлуци овог комитета од 25.09.2008. године, у складу са Правилником, доставља се у попуњавањем одговарајућег обрасца у електронској форми. Уз електронски захтев, подносе се и два истоветна штампана и потписана примерка истог захтева.

Преузмите обрасце:

Од 01.01.2009. године Етичка комисија ће разматрати искључиво захтеве који су поднети пре започињања извођења експеримената/вежби.

Етички комитет за клиничка испитивања

Чланови:

 • Проф. др сц. Весна Спасојевић-Калимановска, Фармацеутски факултет
 • Проф. др сц. Слађана Шобајић, Фармацеутски факултет
 • Проф. др сц. Биљана Потпаревић, Фармацеутски факултет
 • Доц. др сц. Сандра Везмар-Ковачевић, Фармацеутски факултет
 • Др Синиша Радуловић, научни саветник Института за онкологију и радиологију Србије
 • Проф. др Зоран Тодоровић, Медицински факултет у Београду
 • Проф. др Јован Бабић, Филозофски факултет у Београду.