Службе

Одсек за комерцијалне послове

Руководилац: Сандра Бутрић Милисављевић 

Запослени:

Одсек за материјалне и финансијске послове

Руководилац: Зорица Попадић 

Запослени:

Одсек за наставу и студентска питања

Руководилац: Милица Бенедик 

Запослени:

Одсек за правне и опште послове

Руководилац: Дубравка Заилац 

Запослени:

Одсек за одржавање објекта

Руководилац: Горан Петричевић 

Запослени:

Служба за библиотечке и музејске послове

Руководилац: Жаклина Миладиновић-Пфенд

Запослени:

Служба за информационе технологије

Руководилац: Радислав Адамовић

Запослени:

Служба обезбеђења

Руководилац: Драган Степановић

Запослени: