Сертификати

Лабораторија за испитивање и контролу лекова и Лабораторија за микробиолошка испитивања у оквиру сарадње са трећим лицима спроводе испитивања лекова и медицинских средстава у складу са захтевима добре произвођачке праксе (Good Manufacturing Practice, GMP) која се односи на контролне лабораторије.

На основу инспекцијског надзора извршеног у складу са чланом 213. Закона о лековима и медицинским средствима („Службени Гласник РС“, бр. 30/10, 107/12) и завршног извештаја (бр. 515-04-06689-1/2018-11) од 08.02.2019. о усаглашености контроле квалитета лекова са смерницама добре произвођачке праксе („Службени Гласник РС“,бр. 97/17), Министарство здравља је Фармацеутском факултету издало GMP сертификат (бр. сертификата 14) који важи до 07.12.2021. године.