Музеј за историју фармације Фармацеутског факултета у Београду

Кустос музеја: спец. фарм. Јелена Манојловић

Музеји су значајне институције јер се у њима баштини и приказује историјски развој у стручном и научном смислу.

Фармацеутски факултет Универзитета у Београду једини на овим просторима поседује збирку предмета и књига од изузетног значаја за историју фармације, па боравећи у њему можемо лако сагледати развој фармацеутске професије, а делимично и фармацеутске науке на овим просторима.

Музеј за историју фармације основан је великим ангажовањем многих фармацеута и историчара фармације, а пре свих вишег научног саветника Андрије Мирковића, који је своју приватну збирку старина поклонио као основу за формирање музеја. О историјској вредности збирке говори податак да је још 1948. године стављена под заштиту државе као културно благо јер „садржи посуђе, апарате, рукописе и књиге из XVI, XVII, XVIII и XIX века, те по својој обимности, уређености и предметима једина је збирка ове врсте у Србији, која може корисно послужити за изучавање развоја фармације“. Значајан допринос увећавању почетне збирке, конзервирању експоната, делимичној категоризацији и богаћењу фонда Музеја дали су, сваки на свој начин, и његови следбеници, наставници Фармацеутског факултета: проф. др Војислав Марјановић, проф. др Драган Ступар и доц. др Душанка Крајновић.

Музејска збирка Фармацеутског факултета је по обиму и вредности једна од најзначајнијих фармакоисторијских збирки на простору Србије и бивших југословенских земаља. Она обухвата мноштво апотекарског прибора и опреме за израду лекова, који се некада користио у лабораторијама апотека, углавном за израду лекова и једноставније токсиколошке и хемијске анализе. Музеј располаже делом инвентара прве државне апотеке у Србији из XИX века, Правителствене Апотеке, која је радила у периоду 1836-1859. године. По значају се посебно истиче колекција порцеланских стојница за чување чврстих и течних лековитих препарата.

Музеј поседује нарочито богат архивски материјал, као и библиотеку која садржи дела од XVI до XX века.

Музеј за историју фармације Фармацеутског факултета Универзитета у Београду спада у категорију музеја затвореног типа, те је посету могуће организовати само уз претходну најаву и договор са Пословним секретаром одсека за правне и опште послове или Службом за библиотечке и музејске послове Фармацеутског факултета Универзитета у Београду.