Опште информације

Руководилац: проф. др Љиљана Тасић

Секретар: др сц. Марина Одаловић

Стручни сарадник: дипл. фарм. спец. Јована Бркић

Наставно-научно веће Фармацеутског факултета Универзитета у Београду, на седници одржаној 31.01.2013. године, донело је одлуку о усвајању Правилника о раду Центра за развој фармацеутске праксе, као и о именовању чланова Програмског савета из реда наставника, при чему је Центар за развој фармацеутске праксе (ЦЗРФП) и формално почео са радом. Центар има улогу да целовито истражује и развија фармацеутску праксу у свим њеним појавним облицима кроз повезивање, координацију и иницијацију академске и професионалне фармацеутске заједнице која делује и ради у организацијама здравственог, привредног, научно-образовног и струковног делокруга, како у земљи тако и у иностранству.

Центар обавља следеће послове:

1) Послове из области образовања и професионалног развоја, и то:

 • успоставља и координира мрежу сарадника из праксе који су запослени у организацијама именованим као наставне базе, а за организовање, спровођење и надзор студентске праксе
 • подржава мобилност студената
 • помаже студентским организацијама (домаћим и иностраним) у организовању међународне летње студентске праксе/размене
 • помаже и прати котинуирани професионални развој фармацеута у пракси кроз евалуацију компетенција (професионални оквир компетенција и развој каријере)

2) Поверене послове од системског (националног) значаја за планирање, организовање и праћење фармацеутске здравствене делатности и то:

 • израђује планове развоја фармацеутске здравствене делатности
 • израђује планове мрежа и организација фармацеутске здравствене делатности
 • израђује струковне водиче
 • израђује методолошка упутства
 • организује и прати квалитет ФЗД-Апотеке
 • организује и прати квалитет у области биохемијске дијагностике
 • пружа стручну подршку Фармацеутској комори Србије и Комори биохемичара Србије
 • пружа стручну подршку Институту за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“
 • пружа стручну подршку Републичком фонду за здравствено осигурање Србије
 • обавља и остале поверене послове.

3) Истраживачко развојне послове за потребе академске заједнице у сарадњи са актерима фармацеутске праксе или за потребе трећих лица и то:

 • врши анализе менаџмента фармацеутског система квалитета
 • израђује студије развоја фармацеутских услуга (основних, специјализованих, напредних)
 • израђује студије развоја услуга биохемијских лабораторија
 • иницира, координира и води пројекте промоције здравља и превенција болести
 • врши анализе рационалне употребе лекова и безбедности пацијената
 • развија инструменте за анализу свих аспеката фармацеутске праксе
 • обавља и друге послове и активности од значаја за развој фармацеутске праксе