Опште информације

Руководилац центра: Проф. др Сандра Везмар Ковачевић

Центар за континуирану едукацију Фармацеутског факултета у Београду основан је одлуком Савета Фармацеутског факултета 17. новембра 2004. године. Делатност Центра је континуирана едукација, стручно и научно усавршавање фармацеута као здравствених радника, допунска едукација студената и друге едукационе активности везане за развој здравства, фармацеутских наука и интерес Факултета. Центар успешно организује курсеве континуиране едукације из свих области фармацеутске струке.

Центром за континуирану едукацију руководи продекан за последипломску наставу и континуирану едукацију Фармацеутског факултета.