Мр фарм. – спец. Милица Ћулафић

Farmaceutski fakultet

Звање: сарадник у настави
Организациона јединица: Катедра за фармакокинетику и клиничку фармацију
Адреса: Војводе Степе 450, 11221 Београд, Србија
Просторија: Б306
Телефон: +381 11 3951-375
Факс: +381 11 3972-840
Email: mculafic@pharmacy.bg.ac.rs

CV


Милица Ћулафић је дипломирала на Фармацеутском факултету Универзитета у Београду, јануара 2005. године. Похађала је последипломску академску специјализацију Фармацеутска здравствена заштита на Фармацеутском факултету Универзитета у Беогрaду, коју је завршила 2007. године. Школовање наставља на Фармацеутском факултету у Лондону, Велика Британија (UCL School of Pharmacy), где у октобру 2009. стиче звање Master of Science – Cum laude из области клиничке фармације. Докторске студије из области Фармакокинетике и клиничке фармације уписала је школске 2011/2012. године са фокусом на пацијенте са неалкохолним стеатохепатитисом. Здравствену специјализацију Клиничка фармација уписала је 2013. године на Фармацеутском факултету Универзитета у Београду.

Након завршеног стажа радила је у примарној здравственој заштити. У оквиру последипломских студија обављала је праксу из клиничке фармације у Универзитетској болници у Лондону (University College Hospital). Од октобра 2009. је запослена на Катедри за броматологију Фармацеутског факултета, а од јануара 2011. наставља да ради на Катедри за фармакокинетику и клиничку фармацију, најпре као сарадник, а потом као асистент (11.09.2012.). Учествује у изради плана и програма за практичну наставу из предмета клиничка фармација, као и припреми и извођењу практичне наставе из предмета фармакокинетика и клиничка фармакокинетика.

Од октобра 2012. укључена је у бригу о пацијентима у јединици трансплантационе хепатологије Клинике за гастроентерологију и хепатологију, Клиничког центра Србије, где ради као консултант за терапију.

Научно-истраживачки интерес испољила је у следећим областима: клиничка фармација у кардиологији, клиничка фармација у гастроентерологији и хепатологији, клиничка фармакокинетика. Рецензент је радова за часописe Journal of Gastroenterology and Hepatology, American Journal of Managed Care, American Journal of Pharmacy Benefits. Члан је Европског удружења клиничких фармацеута.

    • VКовачевић СВ, Миљковић Б, Вучићевић К, Ћулафић M, Ковачевић M, Голубовић Б, Јовановић М, de Gier JJ. Elderly polypharmacy patients’needs and concerns regarding medication assessed using the Structured Patient-Pharmacist Consultation Model. Pat Educ Couns. 2017; ( E-pub Abstract Ahead of Print)
    • Антонијевић Н, Живковић И, Јовановић Љ, Матић Д, Кочица M, Мрдовић И, Кањух В, Ћулафић М. Dabigatran – metabolism, pharmacologic properties and drug interactions. Current Drug Metabolism. 2017. Vol: 18 (E-pub Abstract Ahead of Print)
    • Ковачевић СВ, Миљковић Б, Ћулафић М, Ковачевић M, Голубовић Б, Јовановић M, Вучићевић, de Gier JJ. Evaluation of drug-related problems in older polypharmacy primary care patients. J EvalClinPract. 2017.1-6.
    • Ћулафић Ђ, Штулић М, Обреновић Р, Милетић Д, Мијач Д, Стојковић М, Јовановић М, Ћулафић М. Role of cystatin C and renal resistive index in assessment of renal function in patients with liver cirrhosis. World J Gastroenterol. 2014 Jun 7; 20(21): 6573–6579.
    • Везмар Ковачевић С, Симишић М, Стојков Рудински С, Ћулафић М, Вучићевић К, Простран М, Миљковић Б. Potentially inappropriate prescribing in older primary care patients. PLoS One 2014;9:e95536.