Др сц. Јелена Котур-Стевуљевић

Др сц. Јелена Котур-Стевуљевић

Звање: редовни професор
Организациона јединица: Катедра за медицинску биохемију
Адреса: Војводе Степе 450, 11221 Београд, Србија
Просторија: А 206
Телефон: +381 11 3951-272
Факс: +381 11 3972-840
Email: jkotur@pharmacy.bg.ac.rs

CV


Јелена Котур-Стевуљевић је рођена 1969.г. у Смедереву, Србија. На Фармацеутском факултету у Београду, смер медицинска биохемија је дипломирала марта 1995.г. Магистарску тезу под насловом „Оксидативни стрес у патогенези индиректне неуротрауме изазване бласт повредом плућа“ одбранила је 2000.г. Докторску тезу под називом „Полиморфизам параоксоназе 1 код пацијената са ангиографски доказаном коронарном болешћу“ одбранила је 2007. године на Фармацеутском факултету Универзитета у Београду. На пост-докторском усавршавању у трајању од 6 месеци, на Катедри за клиничку биохемију, Фармацеутског факултета, Универзитет у Љубљани, Словенија је била у периоду јун-септембар 2011 и јануар-април 2012.г.

На Катедри за медицинску биохемију Фармацеутског факултета Универзитета у Београду је запослена од 1996.г. прво као сарадник у настави, у звање асистента-приправника изабрана је 1996.г., а у звање асистента 2000. У звање доцента изабрана је 2008.г. а у звање ванредног професора 2013.г.

Објавила је укупно 39 научних радова и 84 саопштења на међународним и домаћим скуповима. Ови радови су, према подацима из референтне индексне базе Сцопус, до сада цитирани 287 пута, без аутоцитата. Била је рецензент у више међународних часописа.

У оквиру научноистраживачке активности учествовала је у различитим истраживањима везаним за област медицинске биохемије и посебно улоге оксидативног стреса у развоју атреосклерозе. У претходним пројектним циклусима, период 2006.-2013. година, била је сарадник на више пројеката из области основних истраживања које је финансирало Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Од 2002. до 2005. године била је сарадник на пројекту Испитивање генетски полиморфних протеина и осталих биомолекула као фактора ризика за развој атеросклерозе и других болести, који је финансирало Министарство за науку и заштиту животне средине Републике Србије. У периоду од 2006. – 2010. године била је сарадник на пројекту Испитивање биохемијских и генетичких фактора ризика као узрочника и маркера атеросклерозе и других обољења: аналитика и клинички аспекти, који је финансирало Министарство за науку Републике Србије, а од 2011. године је сарадник на пројекту основних истраживања „Интерактивна улога дислипидемије, оксидативног стреса и инфламације у атеросклерози и другим болестима: генетички и биохемијски маркери“, који финансира Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Учествује и у неколико међународних пројеката: European research programme COST, (European Cooperation in Science and Technology), Scientific Domain: Biomedicine and Molecular Biosciences; Action: Lipid Peroxidation Associated Disorders: LPO (B35) za period 2008-2011, akcija HDL: From Biological Understanding to Clinical Exploitation"‎ (BM0904) za period 2010.g. do danas i CEEPUS III grupe Srbija (Central European Exchange Program for University Studies) projektu: CIII-HR-0611-02-1213 - Novel diagnostic and therapeutic approaches to complex genetic disorders.

  • Kotur-Stevuljevic J, Peco-Antic A, Spasic S, Stefanovic A, Paripovic D, Kostic M, Vasic D, Vujovic A, Jelic-Ivanovic Z, Spasojevic-Kalimanovska V, Kornic-Ristovski D. Hyperlipidemia, oxidative stress, and intima media thickness in children with chronic kidney disease. Ped Neph 2013; 28 (2): 295-303.
  • Kotur-Stevuljevic J, Simic-Ogrizovic S, Dopsaj V, Stefanovic A, Vujovic A, Ivanic-Corlomanovic T, Spasic S, Kalimanovska-Spasojevic V, Jelic-Ivanovic Z. A hazardous link between malnutrition, inflammation and oxidative stress in renal patients. Clin Biochem 2012; 45:1202-1205.
  • Martinovic J, Kotur-Stevuljevic J, Dopsaj V, Dopsaj M, Stefanovic A, Kasum G. Paraoxonase activity in athletes with depleted iron stores and iron-deficient erythropoiesis. Clin Biochem, Oct 2010; 43(15): 1225-9.
  • Stefanovic A, Kotur-Stevuljevic J, Spasic S, Vekic J, Zeljkovic A, Spasojevic-Kalimanovska V, Jelic-Ivanovic Z. HDL 2 particles are associated with hyperglycaemia, lower PON1 activity and oxidative stress in type 2 diabetes mellitus patients. Clin Biochem, Oct 2010; 43(15): 1230-5.
  • Rizzo M, Kotur-Stevuljevic J, Berneis K, Spinas G, Rini GB, Jelic-Ivanovic Z, Spasojevic-Kalimanovska V, Vekic J. Atherogenic dyslipidemia and oxidative stress: a new look. Translational Research 2009; 153(5): 217-223.
  • Stefanović A, Kotur-Stevuljević J, Spasić S, Vekić J, Bujišić N. Association of oxidative stress and paraoxonase status with PROCAM risk score. Clin Biochem 2009; 42: 617-623.
  • Kotur-Stevuljević J, Spasić S, Jelić-Ivanović Z, Spasojević-Kalimanovska V, Stefanović A, Vujović A, Memon L, Kalimanovska-Oštrić D. PON1 status is influenced by oxidative stress and inflammation in coronary heart disease patients. Clin Biochem 2008; 41: 1067-1073.
  • Kotur-Stevuljević J, Memon L, Stefanović A, Spasić S, Spasojević-Kalimanovska V, Bogavac-Stanojević N, Kalimanovska-Oštrić D, Jelić-Ivanović Z, Žunić G. Correlation of oxidative stress parameters and inflammatory markers in coronary artery disease patients. Clin Biochem 2007; 40: 181-187.
  • Vekic J, Kotur-Stevuljevic J, Jelic-Ivanovic Z, Spasic S, Spasojevic-Kalimanovska V, Topic A, Zeljkovic A, Stefanovic A, Zunic G. Association of oxidative stress and PON1 with LDL and HDL particle size in middle-aged subjects. Eur J Clin Invest 2007; 37: 715-723.
  • Kotur-Stevuljević J, Spasić S, Stefanović A, Zeljković A, Stanojević-Bogavac A, Kalimanovska-Oštrić D, Spasojević-Kalimanovska D, Jelić-Ivanović Z. Paraoxonase-1 (PON1) activity, but not PON1 Q192R phenotype, is a predictor of coronary artery disease in a middle-ageed Serbian population. Clin Chem Lab Med 2006; 44(10): 1106-1113.