Др сц. Славица Ражић

Dr sc. Slavica Ražić

Звање: редовни професор
Организациона јединицаКатедра за аналитичку хемију
Адреса: Војводе Степе 450, 11221 Београд, Србија
Просторија: Б207
Телефон: +381 11 3951-208
Факс: +381 11 3972-349
Email: slavica.razic@pharmacy.bg.ac.rs

 CV                                       

                                                              


Славица Ражић је рођена у Призрену (Србија) где је заврсила основну школу и гимназију, као носилац две дипломе “Вук Караџић”. Дипломирала је на Фармацеутском факултету Београдског Универзитета где је и магистрирала. Славица Ражић је докторирала на Хемијском факултету, на Катедри за аналитичку хемију (2000), За докторску дисертацију, као најбољу у тој години, добила је Годишњу награду Привредне коморе Београда. Од 2012. је редовни професор на Катедри за аналитичку хемију Фармацеутског факултета Универзитета у Београду. Била је шеф Катедре за аналитичку хемију у два мандата у прошлој деценији. 2014. је завршила академску специјализацију Токсиколошке процене ризика од загађивача животне средине.

Научноистраживачка интересовања Славице Ражић су орјентисана ка аналитици биолошких и узорака из животне средине, у развоју метода и праћењу трагова елемената, применом атомске апсорпционе и емисионе спектрометрије (FAAS, FAES, ETAAS, ICP-AES и ICP-MS), комбинованих са савременим техникама припреме узорака и хемометријских метода анализе. Изузетан је значај и стални аналитички изазов расветљаање биорасположивости, мобилности, дистрибуције и акумулације елементних врста у различитим сегментима животне средине, од утицаја на заштиту здравља људи. Додатна истраживања су орјентисана ка GC-MS, HPTLC и HPLC анализи биолошки активних органских једињења у биљкама од значаја у фитофармацији и форензици, развијајући се у два правца: (и) у процени ризика и токсичности различитих једињења, у односу на њихов утицај на животну средину и људско здравље, као и (ии) ка аналитичким аспектима зелене хемије и њеној улози/примени у фармацеутским наукама.

Од 2002. Славица Ражић је председник Секције за аналитичку хемију Српског хемијског друштва (СХД), као и делегат СХД-а у Секцији за аналитичку хемију Европске асоцијације за хемијске и молекуларне науке (DAC-EuCheMS). Од јануара 2017. је ангажована као председник DAC-EuCheMS-а са мандатом од 3 године. Славица Ражић је члан издавачког одбора Journal of the Serbian Chemical Society и подручни редактор за аналитичку хемију. Била је потпредседник Српског хемијског друштва у периоду 2012-2016. Од 2013. Славица Ражић је званични представник Српског хемијског дрруштва у IUPAC-у (International Union of Pure and Applied Chemistry), а била је и члан Аналитичке секције IUPAC-а у периоду 2016-2017.
 • N. Filipović, M. Stevanović, Lj. Veselinović, S. Ražić, S. Jeremić, M. Filipič, B. Žegura, S. Tomić, M. Čolić. Poly (ε-caprolactone) microspheres for prolonged release of selenium nanoparticles intended for treatment of implant complications. Materials. Science & Engineering C, 96 (2019), 776-789.
 • A. Cvetanović, G. Zengin, Z. Zeković, J.Švarc-Gajić, S. Ražić, A.Damjanović, P. Mašković, M. Mitić. Comparative in vitro studies of the biological potential and chemical composition of stems, leaves and berries Aronia melanocarpa's extracts obtained by subcritical water extraction. Food and Chemical Toxicology, 121 (2018) 458-466.
 • A. Cvetanović, J. Svarc-Gajić, Z. Zeković, S. Razić, A. Damjanović, G. Zengin, C. Delerue-Matos, M. Moraira. A new source for developing multi-functional products: Biological and chemical perspectives on subcritical water extracts of Sambucus ebulus L. J. Chem. Technol. Biotechnol., 93 (2018) 1097–1104.
 • M. Krstić, S. Ražić. Analytical approaches to the characterization of solid drugs delivery systems with porous adsorbent carriers. Curr. Med. Chem., 25(33) (2018) 3956 - 3972.
 • J. Arsenijević, M. Drobac, I. Šoštarić, S. Ražić, M. Milenković, M. Couladise, Z. Maksimović. Bioactivity of herbal tea of Hungarian thyme based on thecomposition of volatiles and polyphenolics. Ind. Crops. Prod., 89 (2016)
 • S. Agatonovic-Kustrin, Ch. G. Hettiarachchi, D. W. Morton, S. Razic. Analysis of phenolics in wine by high performance thin-layer chromatography with gradient elution and high resolution plate imaging. J. Pharm. Biomed. Anal., 102 (2015) 93-99.
 • S. Agatonovic-Kustrin, D.W. Morton, S. Razic. In Silico Modelling of Pesticide Aquatic Toxicity. Comb. Chem. High Throughput Screen., 17(9) (2014) 808-818.
 • Ch. M. Loescher, D. W. Morton, S. Razic, S. Agatonovic-Kustrin. High performance thin layer chromatography (HPTLC) and high performance liquid chromatography (HPLC) for the qualitative and quantitative analysis of Calendula officinalis - Advantages   and limitations. J. Pharm. Biomed. Anal., 98 (2014) 52–59.
 • N. Radosavljevic-Stevanovic, J.Markovic, S.Agatonovic-Kustrin, S.Razic. Metals and organic compounds in the biosynthesis of cannabinoids. A chemometrics approach to the analysis of Cannabis sativa samples. Nat. Prod. Res., 28(8) (2014) 511–516.
 • J. Arsenijević, J. Marković, I. Šoštarić, S. Ražić. A chemometrics as a powerful tool in the elucidation of the role of metals in the biosynthesis of volatile organic compounds in Hungarian thyme samples. Plant Physiol. Biochem., 71 (2014) 298-306
 • https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602972558