Др сц. Ивана Ђуричић

Мр сц. Ивана Ђуричић

Звање: ванредни професор
Организациона јединица: Катедра за броматологију
Адреса: Војводе Степе 450, 11221 Београд, Србија
Просторија: 
Телефон: +381 11 3951-393
Фаx: +381 11 3972-840
Емаил: ivana.djuricic@pharmacy.bg.ac.rs

CV


Др сц. Ивана Ђуричић је доцент на Катедри за броматологију Фармацеутског факултета Универзитета у Београду.

Др сц. Ивана Ђуричић је дипломирала 2000. године на Фармацеутском факултету у Београду са просечном оценом 9,32. Стручни испит је положила 2001. године. Магистрирала је 2008. године на Фармацеутском факултету у Београду. Докторску дисертацију под називом Утицај омега-3 масних киселина из различитих дијетарних извора на факторе ризика за развој кардиоваскуларних болести код испитаника средњих година” је одбранила 2014. годинена Фармацеутском факултету у Београду.

На интегрисаним академским студијама учествује у реализацији теоријске и практичне наставе на обавезним предметима Броматологија и Дијететика (студијски програм Фармација и студијски програм Фармација-медицинска биохемија), Контрола здравствене исправности намирница И и ИИ (студијски програм Фармација-медицинска биохемија), као и на изборним предметима Практикум из броматологије (студијски програм Фармација) и Здравствена исправност предмета опште употребе (студијски програм Фармација-медицинска биохемија).

Учествује у извођењу теоријске наставе и радионица из предмета Дијетотерапија у оквиру специјалистичких академских студија Фармакотерапија у фармацеутској пракси, као и у реализацији практичне наставе на специјалистичким студијама за здравствене раднике и здравствене сараднике из Санитарне хемије.

Од 2002. године ангажована је на пројектима Министарства науке, технологије и развоја Републике Србије.

Аутор је и коаутор више од 50 научних и стручних публикација, од чега 11 радова у часописима са СЦИ листе са импакт фактором, једног поглавља у монографији међународног значаја, 2 рада у националним часописима и више од 40 саопштења на међународним и националним скуповима. Коаутор је једног помоћног уџбеника.

Од 2010. године учествује у испуњавању обавеза Фармацеутског факултета дефинисаних Правилником о здравственој исправности дијететских производа а на основу овлашћења Министарства здравља Републике Србије.

Активно учествује у раду Центра за научно-истраживачки рад студената као и у спортским и уметничким активностима Фармацеутског факултета. Као модератор и предавач учествује на курсевима континуиране едукације, међународним/националним стручним скуповима и конгресима.

Члан је Савеза фармацеутских удружења Србије - Секција за санитарну хемију и  Друштва за исхрану Србије.

Истраживачки интерес: дијететика; утицај исхране на здравље људи (примарна и секундарна превенција); спортска исхрана; физиолошки, биохемијски и здравствени ефекти састојака хране; дијететски суплементи, функционална храна; нутригеномика, протеомика, метаболомика.

  • Nevena Ivanovic, Rajna Minic, Ivana Djuricic, Sanja Radojevic Skodric, Irena Zivkovic, Sladjana Sobajic, Brizita Djordjevic. Active Lactobacillus rhamnosus LA68 or   Lactobacillus plantarum WCFS1 administration positively influences liver fatty acid composition in mice on a HFD regime. Food & Function, 2016; 7: 2840-2848.

  • Đuričić I, Kotur-Stevuljević J, Miljković M, Kerkez M, Đorđević V, Đurašić LJ,  Šobajić S. Effect of nutritionally relevant doses of long-chain n-3 PUFA on lipid status, oxidative stress, and inflammatory markers in average middle-age Serbian population. J Med Biochem, 2015; 34: 304-313.

  • Miljkovic M, Djuricic I, Kotur-Stevuljevic J, Sobajic S, Spasojevic-Kalimanovska V, Jelic-Ivanovic Z, Kerkez M, Djordjevic V, Djurasic Lj, Spasic S. Omega-3 fatty acids supplementation effects on paraoxonase-1 enzymatic activity. J Food Nutr Res, 2015; 54: 314-322.

  • Ivanovic N, Minic R, Djuricic I, Dimitrijevic LJ, Sobajic S, Zivkovic I, and Djordjevic B. Brain and liver fatty acid composition changes upon consumption of Lactobacillus rhamnosus LA68. International Journal of Food Science and Nutrition, 2015; 66 (1): 93-7.

  • Djuricic I, Mazic SD, Kotur-Stevuljevic J, Djordjevic VR, Sobajic S. Long-chain n-3 polyunsaturated fatty acid dietary recommendations are moderately efficient in optimizing their status in healthymiddle-aged subjects with low fish consumption. Nutr Res, 2014; 34 (3): 210-218.

  • Stanković MN, Mladenović D, Ninković M, Ðuričić I, Šobajić S, Jorgačević B, de Luka S,  Jesic Vukicevic R, Radosavljević TS. The effects of α-lipoic acid on liver oxidative Stress and free fatty acid composition in methionine–choline deficient diet-induced NAFLD. Journal of Medicinal Food, 2014; 17 (2): 254-261.

  • Stanković MN, Mladenović DR, Đuričić I, Sobajić SS, Timić J, Jorgačević B, Aleksić V, Vučević DB, Ješić-Vukićević R, Radosavljević TS. Time-dependent changes and association among liver free fatty acids, serum lipid profile and histological features in mice model of monalchoholic fatty liver disease. Arch Med Res, 2014; 45 (2): 116-124.