Др сц. Драгана Божић

Farmaceutski fakultet

Звање: Доцент
Организациона јединица: Катедра за микробиологију и имунологију
Адреса: Војводе Степе 450, 11221 Београд, Србија
Просторија: АП005
Телефон: +381 11 3951-207
Фаx: +381 11 3974-349
Емаил: dragana.vucicevic@pharmacy.bg.ac.rs

ЦВ


Драгана Божић (рођена Вучићевић) је рођена 22.09.1975. године у Београду, где је завршила основну и средњу школу. Студије на Медицинском факултету у Београду је уписала школске 1994/95. године. Током студија је била стипендиста Министарства за просвету Републике Србије и стипендиста Владе Краљевине Норвешке у школској 2000/01. год. Дипломирала је 2001. године са просечном оценом 9,77.

Током 2001/02 године је обавила општи лекарски стаж као стажер Медицинског факултета Универзитета у Београду, након чега је положила стручни испит.

Последипломске студије из Имунологије је уписала школске 2002/03. године на Медицинском факултету Универзитета у Београду, а експериментални део магистарског рада је обавила на Институту за медицинска истраживања ВМА током 2003-2005. године. У јуну 2007. године је одбранила магистарску тезу под називом: “Диферентовање Т лимфоцита са регулаторном активношћу у кокултури тимоцита пацова и кортикалне тимусне епителне ћелијске линије in vitro”, ментор проф. др Миодраг Чолић, Институт за медицинска истраживања ВМА и ко-ментор проф. др Марија Мостарица-Стојковић, Медицински факултет, Универзитет у Београду.

У школској 2006/07 години уписала је прву годину специјализације из Микробиологије са паразитологијом на Медицинском факултету Универзитета у Београду, а у школској 2008/09 прву годину докторских академских студија-модул Фармацеутска микробиологија на Фармацеутском факултету Универзитета у Београду.

У јуну 2014. године је одбранила докторску тезу под називом: „Антимикробна активност халкона и in vitro утицај на физиолошко - биохемијске карактеристике и експресију фактора вируленције метицилин-резистентних сојева Staphylococcus aureus“, ментор проф. др Марина Миленковић, Универзитет у Београду-Фармацеутски факултет.

Драгана Божић је запослена на Катедри за микробиологију и имунологију Фармацеутског факултета Универзитета у Београду од фебруара 2004. године, где ради најпре као сарадник у настави, а од 2007. године као асистент.

У досадашњем научно-истраживачком раду Драгана Божић је објавила 19 радова у часописима међународног значаја, 1 рад у часопису националног значаја, 2 саопштења на скуповима међународног значаја штампана у целини и 37 саопштења на скуповима међународног и националног значаја штампаних у изводу.

Од 2011. године ангажована је као сарадник на пројекту Министарства за просвету, науку и технолошки развој Републике Србије под називом „Бактерије резистентне на антибиотике у Србији: фенотипска и генотипска карактеризација“ (број пројекта 175039).

Члан је Друштва имунолога Србије од 2004. године.

Истраживачки интерес: Имуномодулација аутоимунских и инфламаторних болести, испитивање антимикробне активности

Језици: енглески, руски

  • Божић ДД, Миленковић М, Ивковић Б, Ћирковић И. Antibacterial activity of newly-synthesized chalcones and synergism with antibiotics against clinical isolates of methicillin-resistant Staphylococcus aureus. Indian Journal of Medical Research 2014; 140: 130-137. (M21)
  • Божић ДД, Миленковић М, Ивковић Б, Ћирковић И. Newly-synthesized chalcones-inhibition of adherence and biofilm formation of methicillin-resistant Staphylococcus aureus. Brazilian Journal of Microbiology 2014, 45(1): 263-270. (M23)
  • Ćirković I, Knežević M, Božić DD, Rašić D, Larsen AR, Đukić S. Methicillin-resistant Staphylococcus aureus biofilm formation on dacryocystorhinostomy silicone tubes depends on the genetic lineage. Graefes Archive for Clinical and Experimental Ophthalmology 2014, DOI 10.1007/s00417-014-2786-0 (M22)
  • Marčetić M, Božić D, Milenković M, Malešević N, Radulović S, Kovačević N. Antimicrobial, antioxidant and anti-inflammatory activity of young shoots of the smoke tree, Cotinus coggygria Scop. Phytotherapy Research 2013; 27(11): 1658-1663. DOI: 10.1002/ptr.4919. (M22)
  • Marcetic M, Bozic D, Milenkovic M, Lakusic B, Kovacevic N. Chemical composition and antimicrobial activity of essential oil of different parts of Seseli rigidum. Natural Product Communications 2012; 7(8): 1091-1094. (M22)
  • Milenković M, Arsenović-Ranin N, Stojić-Vukanić Z, Bufan B, Vucicevic D, Jancic I. Quercetin Ameliorates Experimental Autoimmune Myocarditis in Rats. Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences 2010; 13(3): 311-319. (M22)
  • Topic A, Milenkovic M, Uskokovic-Markovic S, Vucicevic D. Insulin mimetic effect of tungsten compounds on isolated rat adipocytes. Biological Trace Element Research 2010; 134 (3): 296-306. (M23)
  • Petrovic S, Pavlovic M, Tzakou O, Couladis M, Milenkovic M, Vucicevic D, Niketic M. Composition and antimicrobial activity of Salvia amplexicaulis Lam. essential oil. Journal of Essential Oil Research 2009; 21: 563-566. (M23)
  • Đorđević S, Petrović S, Dobrić S, Milenković M, Vučićević D, Žižić S, Kukić J. Antimicrobial, anti-inflammatory, anti-ulcer and antioxidant activities of Carlina acanthifolia root essential oil. Journal of Ethnopharmacology 2007; 109(3): 458-463. (M21)
  • Миленковић М, Вучићевић Д, Милосављевић П, Арсеновић Ранин Н, Стојић Вуканић З, Чолић М. Suppression of experimental autoimmune myocarditis by sodium fusidate (fusidin). Pharmacological Research 2005; 52: 491-496. (M22)