Др сц. Јасмина Брборић

Др сц. Јасмина Брборић

Звање: доцент
Организациона јединица: Катедра за фармацеутску хемију
Адреса: Војводе Степе 450, 11221 Београд, Србија
Просторија: Објекат Б, 206
Телефон: +381 11 3951-343
Фаx: +381 11 3972-840
Емаил: jbrboric@pharmacy.bg.ac.rs


Јасмина Брборић је магистрирала 1995. године на Фармацеутском факултету у Београду. Докторат је одбранила 2005. године на Фармацеутском факултету у Београду. Део својих магистарских и докторских студија урадила је у сарадњи са Институтом за нуклеарне науке Винча.

У Институту за фармацеутску хемију др Јасмина Брборић учествује у реализацији наставе додипломских студија, у оквиру предмета Фармацеутска хемија И, Фармацеутска хемија ИИ, Одабрана поглавља фармацеутске хемије (изборни предмет), Фармацеутска хемија (за смер МБ), као и наставе докторских студија. 
Од 1996. учествује на пројектима Министарства науке и технологије Републике Србије.

Од 2001. до 2005. године била је сарадник на два пројекта основних истраживања из области хемије чији су носиоци Фармацеутски факултет и Институт за нуклеарне науке Винча, а од 2006. г. сарадник је на петогодишњем пројекту, који финансира Министарство за науку и заштиту животне средине Републике Србије.

Коаутор је 14 научних радова штампаних у целини у часописима са СЦИ листе са импакт фактором, као и 2 стручна рада штампана у целини у националном часопису. На саветовањима и конгресима учествовала је са укупно 34 саопштења (на међународним научним скуповима 7 радова штампаних у целини и 15 радова штампаних у изводу, а на националним скуповима 1 рад штампан у целини и 9 радова штампаних у изводу, као и са 2 рада усмено изложена на националним конгресима).

Коаутор је универзитетског уџбеника Приручник за практичну наставу из фармацеутске хемије И и ИИ (2001, измењена и допуњена издања 2003. и 2004)

Члан је Комисије за праћење и унапређење наставе Фармацеутског факултета.
Члан је Фармацеутског друштва Србије.

Истраживачки интерес: * Истраживања и развој нових радиофармацеутика, халогенованих деривата иминодисирћетне киселине обележених технецијумом-99м за хепатобилијарну сцинтиграфију.

  • Примена савремених инструменталних метода и сепарационих техника за испитивање фармацеутске чистоће, праћење стабилности и одређивање садржаја активних супстанци из дозираних облика и фармацеутских сировина.

Награде:
2006. Годишња награда Привредне коморе Београда за докторску дисертацију одбрањену на Универзитету у Београду у школској 2004/05.