Др сц. Драгана Ранковић

Dr sc. Dragana Ranković

Звање: доцент
Организациона јединица: Катедра за физику и математику
Адреса: Војводе Степе 450, 11221 Београд, Србија
Просторија: Б006
Телефон: +381 11 3951-295
Фаx: +381 11 3972-840
Емаил: draganat@pharmacy.bg.ac.rs
 


Драгана Ранковић (рођ. Тодоровић) је дипломирала на Математичком факултету 1996. године са просечном оценом 9,69. После дипломске студије уписала је 1996/97, смер математичка анализа – диференцијалне једначине. Положила све испите са оценом 10. Магистарску тезу под насловом „Примена Хопфове теореме на систем диференцијалних једначина са кашњењем“ је одбранила 06.12.2001. године и тиме стекла академски назив Магистар математике.

Школске 1996/97. радила је у Математичкој гимназији као професор на предмету Анализа са алгебром и на Пољопривредном факултету у својству стручног сарадника на предмету Математика.

Од 1998. до 2001. године радила је у Школи за математичке таленте „Интеграл“.

Члан Републичке комисије за математичка такмичења основаца постала је 1998. године.

Од 07.10.1997. запослена је на Фармацеутском факултету Универзитета у Београду у Институту за физику и математику, на предмету Математика у својству сарадника, а од фебруара 1998. до фебруара 2002. у звању асистента приправника на предмету Математика. Од фебруара 2002. до данас запослена је у звању асистента на предмету Математика.

Основна област рада и интересовања јој је математичка анализа, посебно област диференцијалних једначина. Досадашњи резултати се односе на испитивање диференцијалних једначина са кашњењем и њихову примену.

На 10. Конгресу математичара Југославије, одржаном у Београду, 21–24. јануара 2001, имала саопштење, под насловом: Стабилност и бифуркација система диференцијалних једначина са кашњењем у моделу развоја имуногеног тумора. На Fifth EUROMECH Nonlinear Dynamics Conference ENOC-2005 имала саопштење под насловом Local Bifurcations of equilibria in delayed coupled type II excitable systems.

Коаутор књига Математика – Припрема пријемног испита и 1000 задатака са математичких такмичења.

Језици: Енглески