Др сц. Биљана Стојановић

Др сц. Биљана Стојановић

Звање: ванредни професор
Организациона јединица: Катедра за аналитику лекова
Адреса: Војводе Степе 450, 11221 Београд, Србија
Просторија: 
Телефон: +381 11 3951-386
Факс: +381 11 3972-840
Email: jancic.stojanovic@pharmacy.bg.ac.rs

CV


Биљана Стојановић (рођена Јанчић) рођена је 11. 12. 1972 године у Осечини где је завршила основну школу. Ваљевску гимназију завршила је 1991. године и школске 1991/92. године уписала Фармацеутски факултет у Београду. Дипломирала је 1997. године са просечном оценом 8,97. Магистарску тезу одбранила је 2004. године, а докторску дисертацију 2008. године. Специјалистички рад из Испитивања и контроле лекова одбранила је 2008. године. Годишњу награду Привредне коморе града Београда за најбоље магистарске тезе добила је 2005. године.

Од фебруара 2010. године запослена је као доцент на Катедри за аналитику лекова где учествује у извођењу наставе на предметима Фармацеутска анализа, Фармацеутска регулатива и контрола лекова, Експериментални дизајн у фармацеутској анализи и Спортска фармација. Укључена у извођење теоријске наставе на специјалистичким академским студијама Пуштање лека у промет, на специјалистичким студијама за потребе здравства Испитивање и контрола лекова, на докторским студијама − модул Фармацеутска хемија, односно новоакредитованом модулу докторских студија − модул Аналитика лекова.

Коаутор је уџбеника за практичну наставу: Фармацеутска анализа,практикум, Београд, 2010.

Ментор једне одбрањене докторске дисертације, као и ментор једне пријављене докторске дисертације. Била је члан за одбрану две докторске дисертације и једног магистарског рада.

Члан Савеза фармацеутских удружења Србије и члан Уредништва часописа Архив за фармацију.

Научноистраживачка делатност заснива се креирању нових и примени постојећих методологија које се користе у развоју нових хроматографских метода за анализу лекова у различитим системима. Од 2005. до 2010. године била је сарадник на Пројекту основних истраживања из области Хемије, број 142077 а од 2010. године сарадник је на Пројекту основних истраживања из области Хемије, број 172052.

Рецензент је великог броја међународних часописа као што су Chromatographia, Acta Chimica Slovenica, Acta Chromatographica, Journal of Serbian Chemical Society, Central European Journal of Chemistry, Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis,Hemijska industrija, Talanta, Journal of Chromatography A, Journal of Separation Science, Analytical Leters, итд. Рецензент за оцену два Техничка решења категорије М85.

По позиву, била је гостујући уредник часописа Chromatographia за специјални број под називом Chemometrcs in chromatography који је изашао 2013. године.

До сада је публиковала 67 научних радова од којих су 63 штампана у водећим часописима међународног значаја и часописима међународног значаја док су 4 штампана у домаћим часопима. Аутор је 3 поглавља у монографијама међународног значаја. Учествовала је са два усмена излагања на скуповима међународног значаја и два усмена излагања на скуповима националног значаја. Поред тога, има 97 публикација саопштених на скуповима међународног и националног значаја штампаних у целини и изводу.

Истраживачки интерес: Аналитика лекова

Награде:
2005. – Годишња награда Привредне коморе Београда за најбоље магистарске тезе.

Језици: Енглески

  • Rakić, T., Stanimirović, Z., Denić, A., Marić, M., Jančić Stojanović, B., Medenica, M.: Comparison of interpolation polynomials with divided differences, interpolation polynomials with finite differences, and quadratic functions obtained by the least squares method in modeling of chromatographic responses. J. Chemometr. (2013) Accepted paper. (M21)
  • Jovanović, M., Jančić Stojanović, B.: Thorough investigation of the retention mechanisms and retention behavior of amides and sulfonamides on amino column in hydrophilic interaction liquid chromatography. J. Chromatogr. A 1301 (2013) 27–37. (M21)
  • Jančić Stojanović, B., Rakić, T., Malenović A. Robustness of Liquid Chromatography Method: How to Achieve it and How to Confirm it? In: Liquid Chromatography: Principles, Technology and Applications, Ed. Ramos, F. NOVA Science Publishers, 2013. (M13)
  • Jančić Stojanović, B.: Factorial–based design in liquid chromatography. Chromatographia, 76 (2013) 227–240. (M23)
  • Rakić, T., Jančić Stojanović, B., Malenović, A., Ivanović, D., Medenica, M.: Demasking large dummy effects approach in revealing important interactions in Plackett–Burman experimental design. J. Chemometr., 26 (2012) 518–525. (M21)
  • Jančić Stojanović, B., Rakić, T., Kostić, N., Vemić, A., Malenović, A., Ivanović, D., Medenica, M.: Advancement in optimization tactic achieved by newly developed chromatographic response function: application to LC separation of raloxifene and its impurities. Talanta, 85 (2011) 1453–1460. (M21)
  • Jančić Stojanović, B., Ivanović, D., Malenović, A., Medenica, M.: Artificial neural networks in analysis of indinavir and its degradation products retention. Talanta 78 (2009) 107–112. (M21)
  • Jančić, B., Medenica, M., Ivanović, D., Janković, S., Malenović, A.: Monitoring of fosinopril sodium impurities by liquid chromatography mass spectrometry including the neural networks in method evaluation. J. Chromatogr. A, 1189 (2008) 366–373. (M21)
  • Jančić, B., Ivanović, D., Medenica, M., Malenović, A., Marković, S.: Microemulsion liquid chromatographic method for characterisation of fosinopril sodium and fosinoprilat separation with chemometrical support. Anal. Bional. Chem. 383 (4) (2005) 687–694. (M21)
  • Medenica, M., Jančić, B., Ivanović, D., Malenović, A.: Experimental design in reversed–phase high–performance liquid chromatographic analysis of imatinib mesylate and its impurity. J. Chromatogr. A 1031 (2004) 243–248. (M21)