Др сц. Милица Мирић

Мр сц. Милица МирићЗвање: Доцент
Организациона јединица: Катедра за социјалну фармацију и фармацеутско законодавство
Адреса: Војводе Степе 450, 11221 Београд, Србија
Просторија: Кабинет за језике у објекту В
Телефон: +381 11 3951-385
Факс: +381 11 3972-840
Email: mmiric@pharmacy.bg.ac.rs

CV


Милица Мирић рођена је у Београду где је завршила основно, средње и високо образовање. Дипломирала је 1994. године на Катедри за романистику Филолошког факултета Универзитета у Београду. На истом факултету 2002. године одбранила је магистарски рад Синтаксичка и семантичка анализа назива лековитог биља у француском и српском језику, а 2014. године докторску дисертацију Однос језика струке према општем језику на примеру француског језика у области здравства.

Школске 1994/1995. године предавала је француски језик у Éцоле франçаисе де Белграде. Од 1995. године запослена је на Универзитету у Београду - Фармацеутском факултету као наставник француског језика. Предавала је предмет Научно превођење на специјалистичким студијама из области превођења у организацији Факултета политичких наука Универзитета у Београду, Центра за образовне политике и Ecole Supérieure d'Interprètes et de Traducteurs (ESIT) из Париза. Била је ангажована и као хонорарни наставник француског језика у Француском институту у Београду.

Поред извођења теоријске и практичне наставе на Фармацеутском факултету, бави се превођењем стручних и научних радова из области здравствене струке као и лектуром и коректуром монографских, уџбеничких и других публикација Фармацеутског факултета.

Као стипендиста француске владе боравила је 2002. године у Греноблу (Centre Universitaire d’Etudes Françaises, Université Stendhal) где је завршила стаж за усавршавање професора француског језика у области наставе језика струке, а током 2005. године у Паризу (ESIT, Centre Universitaire Dauphine, Université de la Sorbonne Nouvelle, Paris III) на стажу едукације едукатора у области превођења и теорије превођења. Била је сарадник на пројекту израде француско-српског речника у издању Завода за уџбенике. Била је члан организационог одбора Конференције „Језик струке: теорија и пракса“ и један је од уредника Зборника радова са ове конференције. Члан је Друштва за стране језике и књижевности Србије чији је била секретар, као и Секције универзитетских наставника страног језика струке у којој је била секретар и координатор за француски језик. Милица Мирић је сертификовани испитивач за DELF (Diplôme d’études en langue française) и DALF (Diplôme approfondi en langue française).

Њен истраживачки интерес покрива области језика струке, терминологије, лексикологије/ лексикографије и методике наставе.

Од 2013. године председник је Комисије за издавачку делатност Фармацеутског факултета.

Говори француски и енглески језик.

 
  • <Mirić Milica, Đorović Danijela (2013): Jezik struke na univerzitetu: stavovi nastavnika stručnih predmeta, Kroz jezike i kulture, Zbornik radova sa Treće međunarodne konferencije Instituta za strane jezike (ICIFL3) i Treće međunarodne konferencije o interkulturnoj komunikaciji, Univerzitet Crne Gore, Institut za strane jezike – Podgorica, Podgorica, str. 481-488. (M33)
  • Danijela Đorović, Milica Mirić (2011): Jezičke potrebe studenata nefilološke orijentacije sagledane kroz iskustva nastavnika stručnih predmeta, Nastava i vaspitanje, vol. 60, br. 1, str. 23-35. (M24)
  • Milica Mirić (2011): Vulgarizacija nauke kao jedno od obeležja francuskog jezika struke, u Ignjačević A., Đorović D., Janković N. i Belanov M., ur., Jezik struke: izazovi i perspektive, Zbornik radova, Društvo za strane jezike i kniževnosti Srbije, Beograd, str. 125-132. (M33)
  • Milica Mirić (2009): Francuski jezik za farmaceutsku struku: problemi i perspektive, u Vučo, J. i B. Milatović, ur., Individualizacija i diferencijacija u nastavi jezika i knjizevnosti, zbornik radova, Filozofski fakultet, Univerzitet Crne Gore, Nikšić, Crna Gora, str. 349-356. (M33)
  • Milica Mirić (2009): Interpretativna teorija i nastava prevođenja, u: Vučo J., Ignjačević, A. i Mirić M., ur., Jezik struke: teorija i praksa, Zbornik radova, Univerzitet u Beogradu, Beograd, str. 110-119.
  • (M33) Milica Mirić (2007): Izvori motivacije za nominaciju lekovitog bilja u francuskom i srpskom jeziku, u Language for Specific Purposes, Conference Proceedings, Univerzitet Crne Gore, Institut za strane jezike – Podgorica, Podgorica, str. 102-109. (M33)
  • Anđelka Ignjačević, Milica Brdarski (2006): Strani jezik struke i univerzitet, Primenjena lingvistika, br. 7, Beograd – Novi Sad, str. 152 – 159. (M51)
  • Parojčić D., Stupar D., Perić B., Brdarski M. (2006): Dioskoridovo delo De Materia Medica – Kritički osvrt na različite prepise i interpretacije Dioskoridovog dela De Materia Medica, Arh. farm. vol 56, str. 43 – 72. (M52)
  • Milica Mirić (2005): Analiza strukture naziva lekovitog bilja u francuskom i srpskom jeziku, Primenjena lingvistika, br. 6, knjiga treća, Novi Sad, str. 169 – 176. (M51)
  • Dusanka Parojcic, Dragan Stupar, Milica Miric (2003): La Thériaque: Médicament et Antidote, Vesalius, Vol. IX, No. 1, p. 28 – 32. (M53)