Др сц. Ивана Пантелић

Ивана Пантелић

Звање: доцент
Организациона јединица: Катедра за фармацеутску технологију и козметологију
Просторија: Б 308
Telefon: +381 11 3951 369
Fax: +381 11 3972 840
Email: ivana.pantelic@pharmacy.bg.ac.rs
 

CV


Ивана Пантелић рођена је 1. августа 1982. године у Београду. На Фармацеутском факултету Универзитета у Београду завршила је основне дипломске (2007. године), докторске академске студије (2013. године – студијски програм Фармацеутска технологија) и специјалистичке академске студије (2018. године - студијски програм Козметологија).

Приправнички стаж обавила је у Апотеци ''Београд'', након чега је положила стручни испит за фармацеуте (2008. године). Од октобра 2007. године запослена је на Катедри за фармацеутску технологију и козметологију, Фармацеутског факултета Универзитета у Београду, најпре као сарадник у настави (2007-2009), а затим асистент (2009-2016). У марту 2016. године изабрана је у звање доцента. Учествује у извођењу наставе на интегрисаним академским студијама (предмети Фармацеутска технологија 1, Козметологија, Основи фармацеутске биотехнологије, Фармацеутски облици лекова за педијатријску популацију), специјалистичким академским студијама из Козметологије, и докторским академским студијама (модули Фармацеутска технологија и Козметологија).

Током докторских студија (2009. године) добила је стипендију Службе немачке академске размене (ДААД) за истраживачки боравак у Немачкој у оквиру специјалног програма за Србију под називом „Истраживачко искуство у Немачкој за студенте и дипломце из Србије”. Сарадњу са Институтом за фармацеутску технологију Еберхард Карлс Универзитета у Тибингену коју је том приликом остварила наставила је кроз истраживачке посете које су реализоване 2011, 2012. и 2017. године.

Активно учествује или је учествовала као сарадник на 4 национална (основна истраживања, технолошки развој, доказ концепта) и 5 међународних пројеката (билатерални пројекти са Немачком, COST акција, JRC тренинг).

Уредник је једне међународне монографије и аутор/коаутор 36 радова у међународним и националним часописима; 8 поглавља у међународним монографијама/књигама; 8 техничких решења; велики број саопштења на међународним и националним скуповима.

Укупна цитираност: 354; х-индекс: 11 (извор: SCOPUS, од 25.01.2021.)

Говори енглески (C2; Cambridge Certificate of Proficiency in English) и француски језик (B2; Course de Langue et Civilisation Française de la Sorbonne).  • Lemoine C, Thakur A, Krajišnik D, Guyon R, Longet S, Razim A, Gorska S, Pantelić I, Ilić T, Nikolić I, Lavelle E, Gamian A, Savić S, Milicic A. Technological approaches for improving vaccination compliance and coverage. Vaccines 2020;8(2):304. doi: 10.3390/vaccines8020304.
  • Pantelić I, Lukić M, Gojgić-Cvijović G, Jakovljević D, Nikolić I, Lunter DJ, Daniels R, Savić S. Bacillus licheniformis levan as a functional biomaterial in topical drug dosage forms: from basic colloidal considerations to actual pharmaceutical application. European Journal of Pharmaceutical Sciences 2020; 142: 105109; https://doi.org/10.1016/j.ejps.2019.105109
  • Schmidberger M, Nikolic I, Pantelic I, Lunter D. Optimization of Rheological Behaviour and Skin Penetration of Thermogelling Emulsions with Enhanced Substantivity for Potential Application in Treatment of Chronic Skin Diseases. Pharmaceutics 2019; 11 (8): pii: E361. doi: 10.3390/pharmaceutics11080361.
  • Ilić T, Pantelić I, Lunter D, Đorđević S, Marković B, Ranković D, Daniels R, Savić S. Critical quality attributes, in vitro release and correlated in vitro skin permeation - in vivo tape stripping collective data for demonstrating therapeutic (non)equivalence of topical semisolids: a case study of "ready-to-use" vehicles. International Journal of Pharmaceutics 2017; 528: 253-67; http://dx.doi.org/10.1016/j.ijpharm.2017.06.018

  • Jaksic I, Lukic M, Malenovic A, Reichl S, Hoffmann C, Müller-Goymann C, Daniels R, Savic S. Compounding of a topical drug with prospective natural surfactant-stabilized pharmaceutical bases: physicochemical and in vitro/in vivo characterization. A ketoprofen case study. European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics 2012; 80 (1): 164-175; doi:10.1016/j.ejpb.2011.09.001