Др сц. Ивана Пантелић

Ивана Пантелић

Звање: доцент
Организациона јединица: Катедра за фармацеутску технологију и козметологију
Просторија: Б 301а
Telefon: +381 11 3951 369
Fax: +381 11 3972 840
Email: ivana.pantelic@pharmacy.bg.ac.rs
 

CV


Ивана Пантелић рођена је 1. августа 1982. године у Београду, где је завршила Огледну основну школу за француски језик ''Владислав Рибникар'' и Трећу београдску гимназију као носилац дипломе ''Вук Караџић''. На Фармацеутском факултету Универзитета у Београду завршила је основне дипломске (2007. године) и докторске академске студије (2013. године – студијски програм Фармацеутска технологија), а тренутно похађа специјалистичке академске студије (студијски програм Козметологија).

Приправнички стаж обавила је у Апотеци ''Београд'' (апотеке ''1. мај'' и ''Радомир Николић''), након чега је положила стручни испит за фармацеуте (2008. године). Од октобра 2007. године запослена је на Катедри за фармацеутску технологију и козметологију, Фармацеутског факултета Универзитета у Београду, најпре као сарадник у настави (2007-2009), а затим асистент (2009-2016). У марту 2016. године изабрана је у звање доцента. Учествује у извођењу наставе на интегрисаним академским студијама (предмети Фармацеутска технологија И, Фармацеутска технологија ИИ, Козметологија и Основи фармацеутске биотехнологије), као и на специјалистичким академским студијама из Козметологије, специјализацији здравствених радника и здравствених сарадника из Фармацеутске технологије и докторским академским студијама из Фармацеутске технологије.

Током докторских академских студија (2009. године) добила је стипендију Службе немачке академске размене (ДААД) за истраживачки боравак у Немачкој у оквиру специјалног програма за Србију под називом „Истраживачко искуство у Немачкој за студенте и дипломце из Србије”. Сарадњу са Институтом за фармацеутску технологију Еберхард Карлс Универзитета у Тибингену коју је том приликом остварила наставила је кроз још две истраживачке посете које су реализоване 2011. и 2012. године.

Током 2010. године учествује као сарадник на пројекту технолошког развоја под називом „Развој и карактеризација колоидних носача за антиинфламаторне лекове“ (ТР-19058), а од 2011. године до данас на пројекту технолошког развоја под називом „Развој микро- и наносистема као носача за лекове са антиинфламаторним деловањем и метода за њихову карактеризацију“ (ТР-34031) и пројекту основних истраживања под називом „Развој молекула са антиинфламаторним и кардиопротективним дејством: структурне модификације, моделовање, физичкохемијска карактеризација и формулациона испитивања“ (ОИ-172041) Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Уредник је једне монографије међународног значаја и аутор или коаутор преко 80 публикација (од чега 6 поглавља у монографијама међународног значаја, 16 радова у међународним часописима, 8 радова у националним часописима, 3 техничка решења, бројна саопштења на међународним и националним скуповима).

Говори енглески (Cambridge Certificate of Proficiency in English) и француски језиk (Course de Langue et Civilisation Française de la Sorbonne).  • Pantelic I, Lukic M, Markovic B, Daniels R, Vesic S, Vuleta G, Savic S. Effect of small changes in natural origin-based emulsion systems on hydrocortisone skin absorption and performance: a comparison of two in vivo methods. Pharm Dev Technol (in press) doi: 10.3109/10837450.2012.751407
  • Pantelic I, Lukic M, Markovic B, Lusiana, Hoffmann C, Müller-Goymann C, Milic J, Daniels R, Savic S. Development of a prospective isopropyl alcohol-loaded pharmaceutical base using simultaneous in vitro/in vivo characterization methods of skin performance. Drug Dev Ind Pharm (in press) doi: 10.3109/03639045.2013.794827
  • Lukic M, Pantelic I, Daniels R, Müller-Goyman CC, Savic M, Savic S. Moisturizing emulsion systems based on the novel long-chain alkyl polyglucoside emulsifier The contribution of thermoanalytical methods to the formulation development. J Therm Anal Calorim (in press) doi: 10.1007/s10973-012-2263-
  • Lukic M, Jaksic I, Krstonosic V, Dokic Lj, Savic S. Effect of small change in oil phase composition on rheological and textural properties of w/o emulsion. J Texture Studies (in press) doi:10.1111/j.1745-4603.2012.00363.x
  • Jaksic I, Lukic M, Malenovic A, Reichl S, Hoffmann C, Müller-Goymann C, Daniels R, Savic S. Compounding of a topical drug with prospective natural surfactant-stabilized pharmaceutical bases: physicochemical and in vitro/in vivo characterization. A ketoprofen case study. Eur J Pharm Biopharm 2012; 80: 164-175.
  • Lukic M, Jaksic I, Krstonosic V, Cekic N, Savic S. A combined approach in characterization of an effective w/o hand cream: the influence of emollient on textural, sensorial and in vivo skin performance. Int J Cosmet Sci 2012; 34: 140-149.
  • Tasic-Kostov M, Pavlovic D, Lukic M, Jaksic I, Arsic I, Savic S. Lactobionic acid as antioxidant and moisturizing active in alkyl polyglucoside-based topical emulsions: The colloidal structure, stability and efficacy evaluation. Int J Cosmet Sci 2012; 34 (5): 424-434.
  • Savic S, Lukic M, Jaksic I, Reichl S, Tamburic S, Müller-Goymann C. An alkyl polyglucoside-mixed emulsifier as stabilizer of emulsion systems: The influence of colloidal structure on emulsions skin hydration potential. J Colloid Interf Sci 2011; 358: 182–191.
  • Tasic-Kostov M, Reichl S, Lukic M, Jaksic I, Savic S. Does lactobionic acid affect the colloidal structure and skin moisturizing potential of the alkyl polyglucoside-based emulsion systems? Pharmazie 2011; 66: 862-870.
  • Tasić-Kostov M, Reichl S, Lukic M, Jaksic I, Savic S; Two alkyl polyglucoside natural surfactants varying in the chain length in stabilization of lactobionic acid containing emulsions: physicochemical characterization and in vitro irritation potential assessment; La Rivista Italiana Delle Sostanze Grasse 2011; 88 (4): 256-264.